Ordføreren om RCMs avfallshåndtering:

– Det er rimelig at bedriften får mulighet til å svare

SVARER GJELSVIK: Ordfører Isak V. Busch (Ap).

Ordføreren svarer på det åpne brevet fra Per Arne Gjelsvik (V), der sistnevnte retter et kritisk blikk mot avfallsselskapet Røros container og miljø (RCM).

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I likhet med Per Arne Gjelsvik, har også jeg registrert bekymringer lokalt for avfall på avveie, og en stor og konsentrert ansamling av kråkefugl i Kvitsandområdet. 

Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført et tilsyn ved bedriften (RCM red. anm.) 27. september 2022 som avdekket flere avvik og anmerkninger, ifølge inspeksjonsrapporten fra Statsforvalteren. Det ble satt krav om tilbakemelding om hvordan avvik rettes innen 16. desember 2022.

Statsforvalteren mottok tilbakemelding på avviksoppfølging i desember 2022, og meldte tilbake til bedriften 23. mai 2023 at tilsynssaken avsluttes under vilkår om at bedriften følger opp avvikene i tråd med det de har opplyst til Statsforvalteren. 

Hvorvidt Statsforvalteren har vært på en befaring for å vurdere effekten av tiltakene er jeg usikker på, men tilbakemeldingene fra Gjelsvik tyder på at det kanskje burde gjennomføres. 

Det vil være av alles interesse at det er rent og ryddig i tilknytning til avfallsanleggene i kommunen. Det er Statsforvalteren som er tilsynsmyndighet, og ordfører kan sende en bekymringsmelding dit. Men jeg synes også det er rimelig at bedriften får mulighet til å svare for hvilke rutiner de har og om disse følges først, og vil snarlig ta kontakt med bedriften for en tilbakemelding. 

 Mvh

Isak V. Busch (Ap)

ordfører i Røros kommune

Powered by Labrador CMS