– Her har det skjedd mer de fem siste åra enn de foregående 133 åra

GOD STEMNING: Det var god stemning i redaksjonen i Fjell-Ljom da opplagstallene ble presentert. Avisa har nå et nettoopplag på 2.647. Fra venstre Morten Haugseggen, Marius Haugan Lillegjære, Trond Haugan, Cecilie Bergan Stuedal, Ingrid Hemming, Eva Haukdal og Nils Kåre Nesvold
GOD STEMNING: Det var god stemning i redaksjonen i Fjell-Ljom da opplagstallene ble presentert. Avisa har nå et nettoopplag på 2.647. Fra venstre Morten Haugseggen, Marius Haugan Lillegjære, Trond Haugan, Cecilie Bergan Stuedal, Ingrid Hemming, Eva Haukdal og Nils Kåre Nesvold

FJELL-LJOM MENER:  I all ubeskjedenhet tør vi våge den påstanden at det har skjedd mer i Fjell-Ljom de fem siste åra enn de foregående 133 åra siden avisa ble grunnlagt i 1886.

Den teknologiske utviklinga har skutt fart, og den har vi utnyttet til fulle til å bygge opp et lokalt mediehus for Røros og Holtålen med blant annet eget lydstudio. Satsinga startet i 2019 med lansering av nettavisa fjell-ljom.no som har vokst og blitt førstevalget til flere og flere.

Spesielt det siste året har det skjedd mye, og vi har fått en rekke nye verktøy som gjør det mulig å effektivisere produksjonen, produsere videoreportasjer, sende direkte og lage podkast for å nevne noe. I disse dager kan vi også feire at det har gått ett år siden vi startet med produksjon av podkaster. Hittil har vi laget 115 lokale podkaster som er lastet ned mer enn 37.000 ganger det siste året. 

Alt dette arbeidet har gitt resultater, og i går ble avisenes opplagstall for første halvår offentliggjort. Tallene viser gjennomsnittlig antall solgte aviser på nett og papir hver måned. Også denne gang gjorde Fjell-Ljom et byks oppover. Med en nettovekst på 45 abonnenter, satte avisa ny opplagsrekord og fikk et godkjent opplag på 2.647.  Spesielt hyggelig er det at den digitale veksten har vært på 27 prosent det siste halvåret. 

Disse tallene betyr at leserne, lytterne, seerne og annonsørene setter pris på den jobben vi gjør.  God oppslutning viser også at lokalavisene er viktige og betyr mye for folk. Vi skal være lim og lupe i lokalsamfunnet og har et viktig samfunnsoppdrag ved å stå opp for «de svake» og være innbyggernes vaktbikkje. I ei tid med uroligheter i verden, økte priser og mindre i lommeboka, kan lokalavisa bidra til opplysning og innsikt i tillegg til å bety mye for et levende lokaldemokrati. 

Hvordan utviklinga blir framover, er vanskelig å spå. Papiravisa vil fortsatt bestå i mange år. Men utviklinga går raskt, og nå kommer kunstig intelligens for fullt. Det stiller helt nye krav til redaktørstyrte medier der gransking og kildekritikk blir en enda viktigere del av hverdagen.  

Powered by Labrador CMS