– Et godt nærmiljø blir enda bedre når alle bidrar til fellesskapet

RØROS SV: Christian Elgaaen og Hilde Marie Gaebpie Danielsen fra SV-lista på Røros. Arkivfoto: Marit Langseth
RØROS SV: Christian Elgaaen og Hilde Marie Gaebpie Danielsen fra SV-lista på Røros. Arkivfoto: Marit Langseth

Christian Elgaaen, Hilde Marie Gaebpie Danielsen, Marianne Moseng Breigutu og Hanne Hauge er representanter for Røros SV i kommunestyret 2019-2023 og i dette leserbrevet skriver de om hvorfor de mener at velgere bør stemme på dem. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Spør du Google om hvorfor du skal stemme Sosialistisk Venstreparti så får du til svar at partiet er et «sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti.» Men hva betyr det egentlig, oversatt til lokalvalget i 2023? 

Den grønne S-en i logoen viser til at SV er partiet for deg som er opptatt av klima og miljø. Dette punktet handler om veldig mye mer enn hytteutbygging. Det handler om å si ja til å bevare naturen rundt oss, hindre alt for store menneskelige inngrep og om at vi må tenke oss om før vi tar store områder uberørt natur til utbygging av bygninger eller til kraftformål. Ja til kutt i utslipp av klimagasser. Samtidig er det viktig å minne om at hver enkelt av oss må bidra, ved for eksempel å legge om vaner som innebærer plast eller å tenke gjennom eget forbruk. 

Den røde bokstaven i SV-logoen står for fellesskap og solidaritet, noe vi skal oppnå sammen. Et godt nærmiljø blir enda bedre når alle bidrar til fellesskapet. De pengene du betaler i skatt skal komme tilbake til deg i form av gode helsetilbud hele livet, gode barnehager, gode skoler, ikke alt for ille veier, velfungerende gatelys, en aktiv kulturskole og et inkluderende idrettslag, et Ungdommens hus som er der for ungdommen og et omsorgsfullt bo-, helse- og vel-ferdsenter. Blant mye annet. Det skal være trygghet i et samfunn, en visshet om at dersom du eller noen du er glad i sliter økonomisk eller på andre måter, så vil samfunnet rundt hjelpe. Fordi vi skal ta oss av hverandre.

De siste fire åra har SV-gruppa i Røros kommunestyre stått på for å holde politikken i Røros kommune grønn og rød. Vi har lest papirer, diskutert vanskelige saker og stått på talerstolen i sak etter sak. Vi ser det som vår jobb å være «den rød-grønne vaktbikkja». Vi håper på tillit fra velgere i Røros kommune til å fortsette med den jobben. 

Så hvorfor ønsker vi at du skal stemme på Røros SV? Fordi vi er opptatt av at hele Røros kommune skal være en god kommune å vokse opp i, være voksen i og modnes i. Innbyggere her skal ha gode helsetjenester, gode hager, gode skoler, gode arbeidsforhold og et godt fritidstilbud, enten du er opptatt av friluftsliv, kaféliv, uteliv eller kulturliv. Det skal være godt å leve her, kort og godt. Vi vil fortsette å jobbe for det. 

Christian Elgaaen

Hilde Marie Gaebpie Danielsen

Marianne Moseng Breigutu

Hanne Hauge

Representanter for Røros SV i kommunestyret 2019-2023

Powered by Labrador CMS