Ny daglig leder i Næringsforum i Fjellregionen

NY: Silje Frogner Tangen har overlatt rollen som daglig leder for Næringsforum i Fjellregionen til Erling Aas-Eng.

Fra 1. juli tar Erling Aas-Eng over rollen som daglig leder for Næringsforum i Fjellregionen.

Publisert

Dette er en pressemelding fra Næringsforum i Fjellregionen.

Om Næringsforum i Fjellregionen (NiF)

Næringsforum i Fjellregionen er en interesseorganisasjon som jobber for å forbedre rammevilkårene for næringslivet i Fjellregionen. Gjennom samarbeid med myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner fungerer NiF som et felles næringspolitisk talerør. NiFs hovedformål er å tilrettelegge og bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for næringslivet i hele regionen, samt ivareta eksisterende næringer og øke bolyst og tilflytning.

Pr juni 2023 består NiF av 75 medlemsbedrifter fra hele regionen, fra Holtålen i nord til Rendalen i sør og Folldal i vest. Dette er en økning på 10 nye medlemsbedrifter det siste året alene. Den økende oppslutningen blant bedrifter i Fjellregionen vitner om stadig økende behov av å ha en felles støttespiller og ressurs for næringslivet i regionen.

De siste årene har Aas-Eng jobbet tett på landbruket gjennom ulike verv i Norsk Bondelag på fylkes- og nasjonalt nivå, men fra juli blir han igjen en aktiv bidragsyter til regionens næringsliv. Med mange års erfaring fra både privat og kommunal sektor, har han med seg et verdifullt perspektiv og bred kompetanse. 

Aas-Eng er utdannet innen landbruksøkonomi fra tidligere Norges Landbrukshøgskole. Av arbeidserfaring kan han vise til flere år som økonomisk rådgiver og regnskapsfører. Han har en periode som ordfører i Tolga kommune bak seg, og flere år som seniorrådgiver innen både privat næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg til politiske verv har Aas-Eng bred erfaring fra styrearbeid i selskaper innenfor finans, næringsutvikling, landbrukssamvirke, energi, lokalmat, reiseliv, med mer. 

– Jeg er opptatt av å få næringsliv og politikk til å løfte i lag i en region som har så mye bra å by på, uttaler Aas-Eng i forbindelse med overtakelse av rollen. 

– Å jobbe på tvers av kommune- og fylkesgrenser har alltid vært et sentralt fokus for meg gjennom mange av de ulike rollene jeg har hatt gjennom flere år.

Styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, Ottar Tollan er fornøyd med å få Aas-Eng med på laget. 

– Erling har en politisk teft og strategisk tankegang som vil komme næringslivet til gode. Hans nettverk og kjennskap til regionen kombinert med styrets bidrag, vil bidra positivt i jobben med å være næringspolitisk talerør for medlemsbedriftene. 

STYRET: Fra venstre Ole Petter Hansæl, Trond Motrøen, Ottar Tollan, Bjørn Børresen, Ann Brudevoll, Bente Bakos og Kjetil Kvarteig. Foran: Avtroppende daglig leder Silje Frogner Tangen og påtroppende Erling Aas-Eng.

Fra 2023 består styret til Næringsforum i Fjellregionen av: 

Ottar Tollan har rollen som styreleder. Til daglig er han site manager på Flokk sin fabrikk på Røros. Han brenner blant annet for samarbeidet på tvers av kommune- og fylkesgrenser i regionen, samt å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for industri og annet næringsliv. 

Nestleder i styret er Bjørn Børresen. Børresen er direktør ved Norsk Helsearkiv på Tynset. Bjørn er engasjert i å inkludere flere i arbeidslivet, samt utvikle og tiltrekke oss den kompetansen vi trenger for utvikling i regionen. 

Styremedlem Ann Brudevoll er banksjef/landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet. Ann engasjerer seg i utvikling av et bærekraftig landbruk i hele regionen, og rådgiving til unge etablerere og potensielle hjemflyttere. 

Styremedlem Kjetil Kvarteig arbeider i Coop Midt-Norge, og jobber for å løfte lokale produsenter opp og frem. Kvarteig er lidenskapelig opptatt av norsk mat. 

Styremedlem Trond Motrøen er daglig leder i Byggservice Nord-Østerdal. Han er opptatt av å bidra til god dialog med plan/byggesak i de enkelte kommunene, slik at det er tomter både til økt næringsutvikling og boligbygging i hele Fjellregionen. 

Styremedlem Ole Petter Hansæl er markedssjef for Energi Pluss, et av Norges ledende solenergiselskaper. Han er glødende opptatt av bærekraft, entreprenørskap og kompetanse, og vil bidra til å skape spennende og attraktive arbeidsplasser i fjellregionen. 

Styremedlem Bente Bakos er daglig leder i Rørosregionens Næringshage, og hun har lang fartstid som blant annet spesialrådgiver i Forskningsrådet. Gjennom sine erfaringer og nettverk ønsker hun å bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i hele regionen.

Powered by Labrador CMS