Klimaendringer gir utfordringer med drikkevannet

VANNPRØVE: Charlotte Staurem undersøker en vannprøve som har stått til dyrking i et varmeskap. Den har et kimtall på 42. Det er et mål for alle bakterier og sopp som klarer å vokse. Et høyt kimtall er ikke farlig i seg selv, men kan være et tegn på at vannet eller ledningsnettet er forurenset.
VANNPRØVE: Charlotte Staurem undersøker en vannprøve som har stått til dyrking i et varmeskap. Den har et kimtall på 42. Det er et mål for alle bakterier og sopp som klarer å vokse. Et høyt kimtall er ikke farlig i seg selv, men kan være et tegn på at vannet eller ledningsnettet er forurenset.

Stadig flere hus- og hytteeiere velger å analysere drikkevannet de får fra borede brønner og andre vannkilder.

Publisert

– Hvis en bruker vannkilden til drikkevann, ønsker folk først og fremst å finne ut om vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier. De vil finne ut om vannet er trygt.

Det sier Charlotte Staurem, teknisk leder hos Matråd. Hun har ansvar for at laboratorieanalysene holder den standarden de skal.

– Det er alltid lurt å ta en vannprøve. Noen brønner har svært stabil vannkvalitet, mens for noen kilder vil en prøve kun gi et øyeblikksbilde av vannkvaliteten. To år senere kan det se annerledes ut, derfor velger noen å ta årlige vannprøver, sier hun.

VERSTINGEN: E.coli er påvist i flere av vannprøvene Charlotte Staurem har analysert.– E.coli kan bare overleve i tarmen til varmblodige dyr og er derfor en sikker indikator på avføring, sier hun.
VERSTINGEN: E.coli er påvist i flere av vannprøvene Charlotte Staurem har analysert.
– E.coli kan bare overleve i tarmen til varmblodige dyr og er derfor en sikker indikator på avføring, sier hun.

E.coli er verstingen

I laboratoriet til Matråd i Havsjøveien kan hun blant annet undersøke om vannet du drikker har for høyt bakterieinnhold eller om det har høyt innhold tungmetaller og kalk.

– Vi analyserer som regel for koliforme bakterier og E.coli. Koliforme bakterier kan stamme fra avføring fra dyr og mennesker, men kan også komme fra råtnende plantemateriale og jordsmonn. E.coli kan bare overleve i tarmen til varmblodige dyr og er derfor en sikker indikator på avføring, sier hun.

E.coli har hun påvist i flere av vannprøvene hun har analysert.

– Hvis du får i deg visse typer E.coli eller andre tarmbakterier kan du bli temmelig syk, og har du fått det via drikkevannet ditt, er det et tegn på at det kan komme inn overflatevann som inneholder avføring. Det kan typisk stamme fra et kadaver, forklarer Staurem.

Klimaendringer gir utfordringer

Kvaliteten på drikkevannet her i landet blir allerede påvirket av klimaendringer som endret nedbørsmønster og temperatur, noe som gjør det stadig mer utfordrende å sikre at vi blir forsynt med rent drikkevann.

– En tørkesommer kan for eksempel bidra til at grunnvannsnivået synker og nye vannkilder trenger inn i kilden du har. Samtidig kan styrtregn og flom bidra til at forurenset overflatevann renner inn i brønnen, sier Staurem.

Når analyseresultatene viser for høye bakterienivåer, prøver Matråd å spore årsaken.

– Da starter vi med å spørre litt om prøveuttaket, og om det kan ha kommet overflatevann eller dyr og plantemateriale inn i selve drikkevannskilden.

RASKE RESULTATER: På mindre enn 24 timer kan Charlotte Staurem og kollegene på laboratoriet i Havsjøveien analysere og gi svar på om vannet i brønnen din kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Metaller som jern og mangan kan også raskt bestemmes på laboratoriet.
RASKE RESULTATER: På mindre enn 24 timer kan Charlotte Staurem og kollegene på laboratoriet i Havsjøveien analysere og gi svar på om vannet i brønnen din kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Metaller som jern og mangan kan også raskt bestemmes på laboratoriet.

Tenker på barnebarna

Staurem opplever at det er en del som har hatt en drikkevannskilde i flere år uten å analysere vannkvaliteten. De har drukket av vannet uten å bli syke, men det er ofte en ting som gjør at de ønsker å få testet drikkevannet:

– Når hytteeiere får barnebarn eller andre gjester på besøk, virker det som om de ofte tenker at det er på tide å ta en vannprøve for å finne ut om vannet er trygt å drikke, sier Staurem.

Når vannprøven skal leveres inn er det viktig at den er i en sterilisert beholder som ei flaske2 eller et syltetøyglass som er kokt.

– Her forleden kom det noen var så opptatt av å koke og sterilisere syltetøyglasset at de hadde glemt å fylle på vannet. Glasset var helt tomt, sier Staurem og ler hjertelig.

– Da sendte vi dem hjem med ei godkjent vannprøveflaske fra oss.

Powered by Labrador CMS