– Strever i konkurransen om nok tilgang på tømmer

SÅRBART MARKED: Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad peker på at trelastmarkedet er sårbart.

Salget at trebaserte byggevare øker med om lag sju prosent sammenlignet med i fjor.

Publisert

Det kommer fram i ei pressemelding fra Treindustrien. De har målt salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig hvit trelast mot salget av samme type vare i fjor. Det er februar måned som er målt. 

Målinga viser ei økning på litt i overkant av sju prosent. 

Samtidig har det samla salget av trevarer sunket med litt i underkant av fem prosent i volum målt mot i fjor. Salget av impregnert trelast målt i volum er nesten 24 prosent høyere i februar i år målt mot februar i fjor. 

Dalende og økende eksport

Eksporten av trelast faller i februar med 10,2 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke med 14 prosent i februar 2024 sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge SSB.

Sagtømmerprisene nådde nye høyder med rekordhøye 722 kroner pr. kubikk sagtømmer til skogeier i februar. På toppen av tømmerprisen til skogeier kommer transportkostnader og dekningsbidraget som omsetningsleddet skal ha når de selger tømmer til sagbrukene. 

Norge er verdens fjerde største eksportør av sagtømmer med en eksport på hele 1.98 millioner kubikkmeter sagtømmer i 2023, ifølge Landbruksdirektoratet. Sverige og Tyskland er de største importørene av sagtømmer fra Norge.

Sårbart marked

– Selv med en økning på 7,04 prosent av trelast nasjonalt i februar sammenliknet med samme måned i fjor, er det akkumulerte salget per februar fortsatt lavere enn fjoråret som var et svakt år med markedssvikt i byggenæringa, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Hun mener at tømmerprisen og eksporten har deler av skylda for dette. 

– Rekordhøye tømmerpriser, sterk økning i eksport av tømmer og en svak markedssituasjon i byggenæringa i Norge, gjør markedet for trelast svært volatilt. Sagbrukene strever i konkurransen om nok tilgang på tømmer foran årets sesong, sier Finstad.

Finstad sier at market er svært sårbart. 

– Høy råvareeksport og stadig økende knapphet på skog som råstoff både i Sverige og Norge gjør at markedet for trelast er svært volatilt, noe som vil påvirke både trelastprodusenter, boligprodusenter og byggevarekjeder framover, sier Finstad.

Treindustri-direktøren mener det er et tankekors at norsk industri taper i konkurransen om nok råvarer til sagbrukene. 

– Situasjonen er et direkte tap for norsk verdiskaping, avslutter Finstad. 

Powered by Labrador CMS