– Buss kan på ingen måte erstatte reisevanene for togpassasjerene

Illustrasjonsfoto av Godstog ved Røros stasjon
Illustrasjonsfoto av Godstog ved Røros stasjon

Stein Tronsmoen (Sp) og Sjur Strand (Ap) fra innlandet kommer med konkrete tiltak som må gjøres i Haltdalen i forbindelse med Rørosbanen. 

Publisert

«Hans» fikk bevist at vi er avhengig av Rørosbanen for så vel godstrafikk som persontrafikk. Nå har godstrafikken fått fordel, men sporkapasiteten er ikke fullt ut utnyttet. Med god planlegging er det mulig å sette inn flere persontog enn det som det er nå. Buss kan på ingen måte erstatte reisevanene for togpassasjerene.

På kort sikt er det noen meget lavthengende frukter:

  •   Godstogene må holde sin oppsatte rute for å sikre framkommelighet til flere persontog
  • Det må umiddelbart videreutvikle tilstrekkelige krysningsspor. Dette gjelder først og fremst Haltdalen med forlengelse til minimum 600 meter, reetablering av Barkald og ett krysningsspor mellom Koppang og Opphus.
  • Plattformer må utbedres der disse ikke er blitt prioritert for vedlikehold
  • Få på plass mer relevant togmateriell

Det er nå også viktig at Bane NOR får på plass det nye signalsystemet

ERTMS, da dette vil gi økt punktlighet, raskere fremføring og større kapasitet.

På litt sikt må naturligvis hele Røros-Solørbanen elektrifiseres for å sikre en nødvendig fleksibilitet og god beredskap.

Det forventes at statlige myndigheter tar tak i disse utfordringene!

Stein Tronsmoen (SP), leder

Sjur Strand (AP), nestleder

Hovedutvalg for samferdsel

Innlandet fylkeskommune

Powered by Labrador CMS