Nyheter fra Brønnøysundregistrene:

Nytt holdingselskap og flere nye ledere

Blomster på plattingen - illustrasjonsbilde
AKTIVITET: Det rører seg i næringslivet på Røros.

Det rører seg i næringslivet, spesielt på Røros. Flere daglige ledere er på plass og det er et nyregistrert selskap.

Publisert

Det er mange godkjente årsregnskap for tida, men det er også en del annen aktivitet i næringslivet.

Holtålen

I Holtålen har det ikke skjedd så mye annet enn at Hessdalen nordre storviltlag SA fått ny daglig leder i Morten Ingebrigtsvold. Dermed er også adresse endret til Hessdalsvegen.

Røros

I Røros kommune foregår det litt mer.

Elektropunkt AS har fått ny daglig leder i Thomas Vikan Engesvold. Selskapet har samtidig endret navn til Elektropunkt X AS. 

Galåvolden gård AS har som kjent ansatt Rune Krogh som ny daglig leder. De har også fått nytt styre. Styreleder er nå Ola Hedstein, mens Gunn Karin Brønnum, Lars Jacob Galåen, Ingulf Galåen, Ragnar Harper, Kjell Ove Oftedal og Anita Rennemo Galåen er styremedlemmer.

Rørosregionen næringshage AS har nytt styre. Der er Bjørnar Tollan Jordet nå styreleder, mens Kristin Fredheim er nestleder. Styremedlemmer er Dag Inge Østgård, Ragnar Harper, Runa Finborud, Even Kokkvoll og Anne Mette Lervik Rønning. Varamedlemmer er Hans Vintervoldog Anna Maria Bäcklund.

Spellvollen holding AS er nyregistrert holdingselskap med adresse i Brekkebygd. Daglig leder og styreleder er Jan Inge Kveen Sorken, mens Jan Harry Sorken og Jonna Sigrid Astrid Stenvall Lövros er styremedlemmer.

Tufta Eiendom AS har også gjort endringer i sitt styre. Nå er styrets leder Kjell Magnus Krog, styremedlem er Rune Brovoll og varamedlem er Margit Aarnes Krog.

Ren Røros Digital AS har ny daglig leder i Arild Egil Solibakke.

Matråd AS har nå Jorund Brynhildsvold som styreleder. Nestleder er Charlotte Marie Jatteau Staurem og styremedlem er Birgit Nygård.

Powered by Labrador CMS