– Bonden skal ha en inntekt å leve av og det skal være lønnsomt å drive landbruk

Jacob Dille (SV)
Jacob Dille (SV)

– Vi vil gjøre det lettere for ungdom å etablere seg som bønder gjennom tilskuddsordninger og arbeid for inntektsutjevning, skriver Jacob Dille (SV). 

Publisert

I dag har vi krig i Europa, vi har i tillegg mer ekstremvær og naturødeleggelser. I en slik situasjon er det ekstra viktig å styrke selvforsyningen og ta vare på matjord og areal som brukes til primærnæringene. Styrker vi selvforsyningen, styrker vi også beredskapen.

Bonden må satses på

Landbruket og bøndene er viktigere enn noen gang, og nå må de faktisk satses på. SV vil satse på bonden og iverksette en plan for inntektsutjevning mellom bonden og andre grupper i samfunnet. Vi vil også gjøre det lettere for ungdom å etablere seg som bønder gjennom tilskuddsordninger og arbeid for inntektsutjevning. Bonden skal ha en inntekt å leve av, samtidig som det skal være lønnsomt å drive landbruk. SV vil bidra til økt entusiasme og framtidstro i næringa. Da får vi yngre folk til å ta over og drive videre.

Selvforsyning er god beredskap

Vi må sikre økt matproduksjon slik at bønder ikke må avvikle driften, og vi må øke selvforsyningsgraden. Det har noe å si hvem som styrer, og Røros SV vil videreutvikle lokalmatsleverandører og styrke lokal matproduksjon. Det gjør vi ved å styrke grensevernet fordi det er grunnlaget for norsk matproduksjon. Vi må etablere flere beredskapslagre for korn, og ta i bruk større områder jord. Det gjør vi ved å gi midler gjennom driftsvansketilskudd. Slik gjør vi det enklere å ta i bruk mer av jorda også der det er ulendt terreng.

En situasjon vi må komme oss ut av

Norge har blitt avhengig av import og SV vil øke selvforsyningsgraden i Norge gjennom landbruket til minst 50 prosent korrigert import av kraftfôr. Her på Røros er det viktig at vi sikrer videre drift til alle gårdene og matprodusentene, og at vi verner om dyrkbar mark. Vi må spesielt sikre areal for utmarksnæringene som sau- og reindriftsnæringa.

Jacob Dille,

12.kandidat, Røros SV

Powered by Labrador CMS