Inviterer til debatt om ytringsfrihet:

– Det er tema her som i høyeste grad vil engasjere lokalt

INVITERER TIL DEBATT: Her er fire av de som skal delta på seminaret «Fra bly til kunstig intelligens»: (f.v.) Jan Erik Øvergård og Trond Degnes, henholdsvis styreleder og medlem i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, samt redaktørene Guri Jorveit og Nils Kåre Nesvold fra henholdsvis Arbeidets Rett og Fjell-Ljom.
INVITERER TIL DEBATT: Her er fire av de som skal delta på seminaret «Fra bly til kunstig intelligens»: (f.v.) Jan Erik Øvergård og Trond Degnes, henholdsvis styreleder og medlem i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, samt redaktørene Guri Jorveit og Nils Kåre Nesvold fra henholdsvis Arbeidets Rett og Fjell-Ljom.

Pressemuseet Fjeld-Ljom inviterer til seminar med debatt om blant annet ytringsfrihetens vilkår før og nå.

Publisert Sist oppdatert

–  Vi har jo bevart de gamle produksjonsutstyret til Fjeld-Ljom fra den tida man trykket aviser med blysats, men det er ikke det som er viktig under seminaret. Vi skal snarere ta opp hva avisa sto for av debatt og meningsbryting på den tida, da all  meningsutveksling i samfunnet foregikk gjennom lokalavisa.

Det sier Jan Erik Øvergård, styrelededer i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Foreninga skal arrangere seminaret «Fra bly til kunstig intelligens» på Røros i april.

– Under seminaret skal vi se på utviklinga  og hva som har skjedd særlig i løpet av de siste femti åra, der avisene og publikum i dag har en helt annen virkelighet å forholde seg til med blant annet internett og sosiale medier, sier Øvergård.

TAR VARE PÅ UTSTYRET: De opprinnelige maskinene i Pressemuseet Fjeld-Ljom er for det mester de samme som ble brukt i produksjonen av avisa Fjeld-Ljom. Her kan aviser fortsatt trykkes på den gamle måten, med blytyper, klisjeer og hardt arbeid.
TAR VARE PÅ UTSTYRET: De opprinnelige maskinene i Pressemuseet Fjeld-Ljom er for det mester de samme som ble brukt i produksjonen av avisa Fjeld-Ljom. Her kan aviser fortsatt trykkes på den gamle måten, med blytyper, klisjeer og hardt arbeid.

Engasjerer lokalt og nasjonalt

«Fra bly til kunstig intelligens» arrangeres på Røros hotell, og Pressemuseet Fjeld-Ljom har fått med seg flere kjente mediepersonligheter til å innlede seminaret. 

Blant de som kommer er Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson på Stortinget for Høyre og nestleder i kultur- og familiekomiteen, Torry Pedersen, kjent som tidligere VG-sjef og i dag som mediesynser samt Ove Mellingen, som sjøl gikk i lære som bly-typograf og i dag er sjefredaktør i Telemarksavisa.

– I tillegg deltar også våre lokale redaktører, Guri Jortveit i Arbeidets Rett og Nils Kåre Nesvold i Fjell-Ljom. De skal diskutere fordeler og ulemper ved å stå innenfor og utenfor et mediekonsern, der de to redaktørene nok har ulike erfaringer og synspunkter, sier Ødegård.

– Hvem er medieseminaret rettet mot?

– Det er todelt. Det er rettet mot beslutningstakere på nasjonalt nivå, der vi allerede har fått flere kjente påmeldte. Samtidig vil det være tema her som i høyeste grad vil engasjere lokalt. Vi håper at så mange som mulig kommer for å høre på de interessante debattene om temaer som angår vår alles medievirkelighet, sier Øvergård.

Powered by Labrador CMS