Fjell-Ljom mener:

De forstår ikke hva de har gjort

VEDTAK UTEN KUNNSKAP: Ti av elleve mulige politikere sto bak vedtaket om å sette i gang bygging av omsorgsboliger uten å ha noen løsning for ambulansebasen. Fra venstre: Per-Erik Heksem (Ap), Ann-Elisabeth Hansvold (Ap), Dag Knudsen (Ap), Han Håvard Refsethås (Sp), Stian Sundan Grønli (FH), Kristin Granhaug (FH), Arve Hitterdal (FH) og Per Bakken Grindstad (FH). I tillegg stemte også ordfører Jan Arild Sivertsgård (Ap) for. Bare varaordfører Liv Grete Heksem (Sp) stemte imot.

Verken administrativ eller politisk ledelse i Holtålen kommune virker å ha tatt innover seg alvoret i den situasjonen de har skapt for den akuttmedisinske beredskapen i kommunen.

De har så langt ikke vært villige til å anerkjenne at ambulansearbeiderne – altså fagfolket – sine analyser av de rent medisinskfaglige konsekvensene kanskje kan være noe å reflektere over.

I stedet klamres det til to stråmenn: At det finnes responstidskrav for ambulansen som gjør at det ikke er mulig å flytte Ålen-ambulansen til Røros, og at ambulansetjenesten ikke er et kommunalt ansvarsområde.

For det første er de såkalte responstidskravene en falsk trygghet, all den tid de ikke er juridisk bindende gjennom en forskrift. Stortinget har vedtatt at det skal forskriftsfestes, men ikke hvordan, og dermed er dagens «krav» i stedet å regne som målsettinger.

For det andre bør både politisk og administrativ ledelse i kommunen først og fremst være opptatt av de praktiske konsekvensene deres vedtak får for innbyggerne deres. Da blir det syltynn argumentasjon å peke på Pappa Stat når det er deres egne vedtak som setter en bokstavelig talt livsviktig tjeneste på spill. For her bør ikke poenget for Holtålen kommune være at Ålen-ambulansen ligger under St. Olav Eiendom, men snarere at Ålen-ambulansen er stasjonert nettopp i Ålen, og at det bør den fortsette å være.

Det pekes også på at det er viktig å sette i gang omsorgsbolig-prosjektet nå slik at de blir ferdig så fort som mulig, for behovet kommer fort.

Kommunens ledelse bør heller stille seg følgende spørsmål:

Hva er mest akutt – veksten i antall innbyggere over 80 år, eller at et ukjent antall innbyggere i framtida ikke kommer til å bli 80 år fordi ambulansen ikke kom fram i tide?

Powered by Labrador CMS