Se direkte fra klokka 09.00:

Behandler budsjettkutt og bygging av omsorgsboliger

Kommunestyret i Holtålen skal vedta ei svært krevende revidering av 2024-budsjettet. Nye omsorgsboliger, bygdevekst og flere kommunale planer står også på sakskartet.

Publisert

Sakslista:

PS 64/2024: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 65/2024: Referatsaker

    RS 7/2024: Lovtidend - kunngjøring: Lokalforskrift for SFO i Holtålen kommune

PS 66/2024: Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028

PS 67/2024: Valg av meddommere til jordskifteretten 2025-2028

PS 68/2024: Revidering av kommunens strategiske kompetanseplan og handlingsplan for kompetanse 2024-2028

PS 69/2024: Tilbudsstruktur og satser på SFO fra 1. august 2024

PS 70/2024: Lokal forskrift for skolerute for Holtålen kommune fra 1. august 2025

PS 71/2024: Lokal forskrift om elevpermisjon i Holtålen kommune

PS 72/2024: Vedtak om revidert samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA

PS 73/2024: Felles personvernombud for kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen

PS 74/2024: Fornyelse av skjenkebevilling - Ålen aktivum/Stentrøstuggu

PS 75/2024: Revidering av vedtekter for kulturskolen

PS 76/2024: Plan for legetjenesten 2024-2027

PS 77/2024: Nye omsorgsboliger og dagsenter - Helsetunet

PS 78/2024: Handlingsplan 2024 -  Bygdevekstavtalen

PS 79/2024: Årsregnskap 2023 og årsberetning 2023

PS 80/2024: Revidert budsjett 2024

PS 81/2024: Salg av aksjer i Ålen Invest AS

PS 82/2024: Godkjenning av møteprotokoll

Powered by Labrador CMS