Foreslår store kutt og tømmer fond:

– Dette er kun forsmaken på det vi står overfor

TØFFE TIDER: ROBEK-spøkelset begynner å henge som et slør av økonomisk mørketid og elendighet også over kommunehuset i Holtålen.

Kommunedirektøren trykker på ROBEK-knappen og foreslår store kutt på nesten alle rammeområdene i Holtålen kommune i sitt forslag til revidert 2024-budsjett.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren legger ingenting imellom i sitt saksframlegg til politikerne:

– Holtålen kommune sin økonomi er ikke bærekraftig. Med mindre vesentlige endringer vedtas høsten 2024, er vi mest sannsynlig på ROBEK i 2025.

Det er situasjonsbeskrivelsen til tross for at kommunedirektøren i det videre påpeker at det at det allerede fra før er gjennomført betydelige nedskjæringer de siste to årene, og at uten disse ville man stått på den fryktede lista allerede.

Kommunedirektøren beskriver at det er gjort knallharde prioriteringer og valg på nær sagt alle rammeområder, og at det har resultert i ei samla kuttliste på like under 2,3 millioner. Til tross for dette mangler det fremdeles 9,5 millioner for å få årets budsjett til å gå opp.

Det blir verre

Kommunedirektøren ser derfor ingen annen utvei for inneværende år enn å knuse sparegrisen: Bundne fond som ikke er lovpålagte foreslås stort sett tømt, det ubundne disposisjonsfondet langt på veg det samme.

Til Fjell-Ljom understreker kommunedirektør Mona Evensen Goa at dette faktisk ikke er «den store runden».

– Nå har vi fokusert på de kuttene som kan få reell virkning inneværende år. Det blir annerledes til høsten. Da vil absolutt alle områder være oppe til diskusjon. Og det er rett og slett fordi at så krevende er den økonomiske situasjonen, og det er en realitet vi er helt nødt til å forholde oss til.

De som opplever det reviderte 2024-budsjettet som marerittlesing må bare stålsette seg skikkelig for 2025-budsjettet, ifølge Goa.

– Dette er kun forsmaken på det vi står overfor til høsten.

MØRKE SKYER: Kommunedirektør Mona Evensen Goa legger ingenting imellom når hun beskriver den økonomiske situasjonen til Holtålen kommune.

Kuttlista

Ifølge forslaget til revidert 2024-budsjett er kuttene fordelt på følgende rammeområder:

 • 335.000 kroner: Sentraladministrasjon
 • 333.000 kroner: Hov skole
 • 285.000 kroner: Helse
 • 285.000 kroner: Næring og kultur
 • 280.000 kroner: Barnehage
 • 240.000 kroner: Pleie og omsorg
 • 200.000 kroner: Bygningsdrift
 • 200.000 kroner: Flyktninger
 • 100.000 kroner: Teknisk
 • 30.000 kroner: Kulturskole

Blant kuttene kan nevnes flytting av en lærer fra Hov til Haltdalen for å dekke opp for en lærer i permisjon i stedet for å leie inn en vikar, kutt i tjenestekjøp av plantjenester, sjeldnere vasking ved enkelte enheter, bruk av flyktningtjenesten i barnehagen, utsatt utlysning av aktivitør på demensavdelinga og ingen innleie ved sykdom og fravær.

Tømmer fondene

Det foreslås også å helt eller nesten helt tømme følgende bundne, men ikke lovpålagte fond:

 • 1.529.821 kroner: Infrastrukturfondet
 • 410.204 kroner: Ungdom
 • 368.648 kroner: Kultur
 • 313.724 kroner: Utviklingsfond helse og omsorg
 • 168.521 kroner: Utviklingsfond oppvekst
 • 138.501 kroner: Tilflytting
 • 109.380 kroner: Oppunder Fjellbandet
 • 45.000 kroner: Ungdomsformål
 • 21.492 kroner: Bibliotek - formidling Hessdalen

Kommunedirektørens hovedanbefaling er altså å dekke inn årets budsjett på følgende måte:

 • Driftskutt for til sammen 2,288 millioner
 • Bruk av bundne, men ikke lovpålagte fond på 3,103 millioner
 • Bruk av ubundet disposisjonsfond på 6,379 millioner

Subsidiært forslag

Kommunedirektøren har imidlertid også et subsidiært forslag til politikerne. For de drøyt halvannen million kronene i infrastrukturfondet er i utgangspunktet tiltenkt fiberutbygging, og deler av det arbeidet er allerede igangsatt og må følgelig ferdigstilles, noe som betyr at om kommunestyret velger å bruke disse pengene nå, må de trolig finne dem «på nytt» et annet sted i 2025-budsjettet. Så i det subsidiære forslaget har kommunedirektøren skånet infrastrukturfondet, samt de snaut 370.000 kronene på kulturfondet.

Finansieringa i det subsidiære forslaget er dermed slik:

 • De samme driftskuttene på 2,288 millioner
 • Bruk av bundne, men ikke lovpålagte fond på 1,205 millioner
 • Bruk av ubundet disposisjonsfond på 8,277 millioner.

For ordens skyld: Disposisjonsfondet ved inngangen av året var på cirka 12 millioner.

Kommunedirektør Mona Evensen Goa forklarer hvorfor hun har valgt å legge fram sin anbefaling til vedtak på denne måten.

– Det dreier seg om at da kan politikerne velge å si at de ønsker å prioritere infrastrukturfondet, og at vi da i så fall må stille det i bero. Det er ei skikkelig utfordrende prioriteringsøvelse.

Powered by Labrador CMS