– Aksjonærforeningen har ved flere anledninger gitt innspill til selskapet, om at de enten må følge vedtektene for eierskap, eller endre vedtektene

REN RØROS: Ren Røros har sendt ut brev til over 800 aksjonærer om at de ikke oppfyller vedtektenes krav til eierskap Det reagerer Røros A-aksjonærforening på i dette debattinnlegget. Arkivoto: Geir Tønset
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

 Styret i Røros A-aksjonærforening har registrert at Ren Røros har sendt ut brev til de aksjonærene som de mener innehar aksjer i strid med selskapets vedtekter. Brevet er ikke signert av noen ansvarlig verken i administrasjonen eller selskapets styre, men krever nokså bastant at mottakerne av brevet bringer eierskapet i tråd med vedtektene. Vi mener at brevet er uheldig både i form og innhold.

Aksjonærforeningen har ved flere anledninger gitt innspill til selskapet, om at de enten må følge vedtektene for eierskap, eller endre vedtektene. Vi synes imidlertid framgangsmåten selskapet nå benytter overfor de aksjonærer som man mener uberettiget sitter som eiere, er uheldig.

Ved flere anledninger er det blitt reist spørsmål ved vedtektenes utforming når det gjelder hvem som kan eie aksjer. Og vi mener det er både uheldig, og kanskje til og med juridisk betenkelig, å sende ut dette brevet i forkant av årets generalforsamling, uten at det er noen direkte hjemmel i tidligere vedtak. Kun med en henvisning til vedtektsformuleringer som i praksis har vært sovende i tiår. Mange av de som nå får brev fra selskapet om at de innen tre måneder må selge sine aksjer, er tidligere blitt godkjent av selskapets styre som rettmessige aksjeeiere, uten at de aktuelle punktene i vedtektene i mellomtiden er blitt endret.

Vi er ikke trygge på at selskapet uten videre kan omgjøre tidligere godkjenninger i styret, og en klok framgangsmåte er det i hvert fall ikke å sende ut dette brevet i den form det har.

Ekstra uheldig blir dette i lys av at kommunens eierskap kan bli tatt opp til vurdering, med tanke på mulig salg, og det er helt uvisst hvilke konsekvenser dette kan få for øvrige aksjonærer (A-aksjonærene).

Et sentralt, og høyst uvisst punkt, ved innløsing av angivelig urettmessig eide aksjer, vil være hva aksjene er verdt. Formuesverdien er ti ganger større enn det aksjene er blitt omsatt for de siste årene. Ved salg forventer sikkert kommunen å få rundt 20.000 kroner for sine aksjer. Er det riktig at mangeårige A-aksjonærer tvinges til å selge for en brøkdel av dette?

Styret i aksjonærforeningen mener at det er fordeler ved å beholde lokalt eierskap, med lokale arbeidsplasser, og satse på alternativ kraftutbygging lokalt. Kommunen vil gjennom lokalt eierskap kunne ha en makker å spille på i utviklingen av lokalsamfunnet. Et salg forekommer oss som en kortsiktig og lite varig løsning på økonomiske problem i kommunen.

Samtidig er vi av den formening at vedtektene, som bl.a. krever at eiere må være energikunder, er noe foreldet, og bør være gjenstand for ny vurdering. Vi deltar gjerne i en drøfting av mer tidsriktige vedtektsbestemmelser om eierskap.

På denne bakgrunn vil medlemmer av styret som aksjonærer fremme følgende på generalforsamlingen 20.6:

Vi vil foreslå for generalforsamlingen i Ren Røros at selskapet trekker tilbake brevet til aksjonærene som ikke innfrir vedtektenes krav. Saken utredes bedre, med mer grundig vurdering av det juridiske grunnlaget. Ønskeligheten av å beholde disse bestemmelsene i vedtektene bør være en del av utredningen. Dette bør drøftes med representanter for A-aksjonærene og B-aksjonær.

For styret i Røros A-aksjonærforening:

Even Erlien (leder), Henrik Grønn (nestledere), Maren Gullikstad Marken, Bjørg Helene Skjerdingstad, Faste Strømmevold, Stein Egil Selboe, Jan Erik Øvergård.

Powered by Labrador CMS