– En samling av flere bedrifter i et industribygg i Havsjøveien vil være framtidsretta

ORDFØRERKANDIDAT: Per Arne Gjelsvik (V).
ORDFØRERKANDIDAT: Per Arne Gjelsvik (V).

I en interpellasjon til Røros kommune argumenterer Per Arne Gjelsvik i Røros Venstre for at kommunen burde hjelpe til med samlokalisering av eksisterende og gjerne nye bedrifter i Havsjøveien. 

Publisert

I en artikkel i Fjell-Ljom av 9. august 2023 framkommer det informasjon om at bedriften Røros Produkter etterspør kommunal bistand i forbindelse med økt plassbehov.

Røros har en rekke industribedrifter og mange har utviklet seg godt over tid. Vi er en industrikommune med virksomheter innen mange ulike bransjer. Vi har knapt forurensende industri, ingen fabrikkpiper med store utslipp. De fleste bedriftene er miljøbevisste, og produksjonen er gjennomgående preget av dette.

Det er svært gledelig at en bedrift som Røros Produkter driver godt. På grunn av nye oppgaver og produksjonsløsninger trenger de større lokaler. De har nå utviklet systemer for rehabilitering og forbedring av produkter levert tidligere. Produktenes funksjonstid tid forlenges da vesentlig. Dette er verdifull og framtidsrettet industri som fullt ut tar innover seg det grønne skiftet.

De har samtidig, som de fleste andre, problemer med å skaffe nok ansatte med ønsket utdanning. En samling av flere bedrifter i et industribygg i Havsjøveien vil være framtidsretta fordi et slikt felles miljø vil kunne dele på kompetanse. Det bør også resultere i økonomisk gunstige fellesfunksjoner. Røros kommune eier en stor tomt som er avsatt til industriutvikling her.

På lengre sikt er det ønskelig at området nord for sykehjemmet mot Småsetran blir avindustrialisert.

Jeg mener det er en kommunal oppgave å legge til rette for at lokalt næringsliv skal få utvikle seg. Det er en forutsetning for vekst og nye arbeidsplasser i Rørossamfunnet. En samlokalisering av eksisterende og gjerne nye bedrifter, kan sees på som en videreutvikling av den alt velfungerende «Rørosklyngen».

Er ordfører enig i at dette er en kommunal oppgave?

Vil Røros kommune må i så fall kartlegge interessen blant bedriftene og ta nødvendig initiativ overfor SIVA, Innovasjon Norge, Rørosregionen Næringshage eller andre instanser?

Er det andre partier som slutter opp om dette?

Per Arne Gjelsvik
Ordførerkandidat, Røros Venstre

Powered by Labrador CMS