– Vi skal ikke ha noe fortau, men en ny og bedre vei

TOR AUNMO: Skriver om Dalsveien i dette leserbrevet.
TOR AUNMO: Skriver om Dalsveien i dette leserbrevet.

Tor Aunmo deler sine refleksjoner om Dalsveien i dette leserinnlegget.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Langs Dalsveien ligger mellom 15 og 20 eiendommer og hus. Området ble bebygd tidlig på 50 tallet og er ei perle fra Falunveien fra Mølmannsdalen. 

Dalsveien er ca. 2,5 km lang og består av asfalt og grusvei. Alle på Røros benytter Dalsveien til et eller annet formål, enten det er tur i Mølmannsdalen eller det er trening, løping, ski, orientering, fiske, jakt og friluftsliv. I Mølmannsdalen kan du gjøre alt, og jeg tror mange har blitt kjærester der.

For å komme til Mølmannsdalen må du bruke Dalsveien – vår vei – gjennom Hagaen. Veien er dårlig, og den er dårlig vedlikeholdt. Jeg tror vi er enige om at Dalsveien i løpet av året blir brukt av deg og meg til alle mulige sysler, og det er en vei der vi som beboere ikke vil ha mer fortau. 

Vi trenger å ruste opp veien så den blir tryggere for deg og meg. Derfor trenger er en ny vei fra krysset Falunveien og hele veien bort til parkeringsplassen i Mølmannsdalen.

Eksisterende vei og fortau bør freses opp og fjernes. Den veibredden veien har i dag er akkurat så bred at to biler og gående har nok plass, derfor trenger ingen av beboerne å avgi grunn. Det betinger at fortauet fjernes. Vi skal ikke ha noe fortau, men en ny og bedre vei som tåler og klarer dagens og fremtidens belastning. Jeg vil foreslå en flat veibane med samme avstand fra veiskulder til veiskulder, med fartsgrense 30 km/t og god belysning.

Ingen av beboerne avgir noe grunn før kompensasjon er juridisk avklart og signert. Jeg personlig vil ikke avgi ikke en millimeter grunn, og samtlige av berørte eiendommer skal ha en kompensasjon. Ikke prøv med ekspropriasjon, det er antidemokrati, en politisk retning som er kjent som falangen, og forslaget om et spleiselag er forkastelig og holder ikke juridisk

Krysset ved Falunveien må utbedres slik at det blir lettere å komme ut og inn på Dalsveien derfra. Ny asfalt legges fra krysset og til P-plassen i Mølmannsdalen. Parkeringsplassen asfalteres også. 

En ny Dalsvei koster penger, mye penger. Jeg vil anslå 200 til 250 millioner. Det er en stor investering vi må ta oss råd til. Mølmannsdalen vi bestå i hundrevis av år, og tusenvis bruker og kommer til å bruke Mølmannsdalen. 

 

 

Powered by Labrador CMS