Fjell-Ljom mener:

Du vinner slaget, men taper krigen

STRIDSTEMA: Det foreslåtte utbyggingsprosjektet på Fruhaugen har vært splittende for lokalsamfunnet i Galåen.

 

Publisert

På grunn av boplikt og Fruhaugen-saken har det sjeldent vært så mye uenighet og debatt i offentligheten på Røros som i disse ukene.

For oss som driver i avisbransjen er debatt i utgangspunktet bra.

Uenighet kan være en meningsbrytning som lander de gode kompromissene som et demokratisk lokalsamfunn er nødt til å inngå for å komme videre. Problemet er om uenigheten oppfattes som krangling av andre som kikker inn.

Bygdeforsker og professor emeritus Reidar Almås hadde nylig et glitrende foredrag i Ålen. Han sier bygder er avhengige av et godt omdømme for å tiltrekke seg nye innbyggere og skape utvikling. 

Almås trakk videre fram flere faktorer som gir ei bygd godt eller dårlig omdømme. 

– Dugnadsånden og frivilligheten er et fortrinn i bygdene, men krangel skader omdømmet. Unngå skandaler. De som er utsatt for skandaler sliter lenge etterpå, sa han.

Han pekte på at sladder og baksnakk brer om seg. 

– Vedvarende krangel er en oppskrift på dårlig omdømme. Da er det viktig å snakke godt sammen, understreket Almås.

Når folk slutter å hilse på hverandre på grunn av at man har forskjellig mening i en sak, kan det virke som om man er så innstilt på å vinne «meningsslaget» at man glemmer hva man egentlig kjemper for.

Vi er alle innbyggere i en liten kommune og for at det skal bli et godt sted å bo, er det viktig at man hilser på naboen og snakker godt sammen.

Hvis ikke, vinner du kanskje slaget, men du taper samtidig krigen.

Powered by Labrador CMS