– Familiens økonomi må aldri bli et hinder for om man får delta på fritidsaktiviteter

Kjell Morten Hansen

Listekandidat for Røros Arbeiderparti, Kjell Morten Hansen, mener at Røros kommune burde opprette et fond der lokale lag og foreninger kan søke om støtte slik at de kan tilby en gratis fritidsaktivitet for barn og unge som lever i lavinntektsfamilier.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Billigere fritidsaktiviteter og like muligheter for barn og unge både i skolen og på fritida!

Forskjellene i samfunnet rundt oss øker. Stadig flere barn lever i lavinntektsfamilier, også i vår kommune. Familiens økonomi må aldri bli et hinder for om man får delta på fritidsaktiviteter. Arbeiderpartiet vil at man skal ha muligheten til å kjenne på gleden ved å tilhøre et fellesskap som deler en felles interesse. 

Vi vil at Røros kommune oppretter et fond, der lokale lag og foreninger kan søke om støtte for å tilby et gratis tilbud til en fritidsaktivitet for barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. Vi ønsker også at satsene i kulturskolen reduseres, slik at flere får mulighet til å delta. 

En satsing på skolemat for å sikre at alle får et sunt og solid måltid i løpet av skoledagen er også en naturlig del av dette. Alle elever skal også motta god oppfølging av lekser i skoletida. De som har hjelp til å gjøre lekser hjemme, har en enklere vei å gå enn de som ikke er så heldige. Dette bidrar til å opprettholde de sosioøkonomiske forskjellene.

Arbeiderpartiet ønsker å skape en skole hvor alle barn har like muligheter til å lykkes, uansett bakgrunn og ressurser. Skoledagen er lang nok som den er, hjemmelekser rammer barns fritid, og mulighetene for hjelp hjemmefra varierer for mye. 

Vi ønsker å styrke leksehjelpordningen i grunnskolen. Gi en stemme også til barn og unge, og spesielt de som kommer fra litt tøffere bakgrunn. Stem Arbeiderpartiet! 

Godt valg! 

Kjell Morten Hansen
Listekandidat for Røros Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS