Kritiske til HP-utsettelse:

– Vil eskalere en motstand som i hovedsak er blant personell som ikke kjenner de reelle alternativene

GÅR SAMMEN: Kommunedirektørene i de 19 kommunene som har innført Helseplattformen går sammen i et åpent brev til Helse Midt-Norge RHF.
GÅR SAMMEN: Kommunedirektørene i de 19 kommunene som har innført Helseplattformen går sammen i et åpent brev til Helse Midt-Norge RHF.

Kommunedirektørene i de 19 kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen frykter ringvirkninger dersom Helse Møre og Romsdal går inn for å utsette innføringa av plattformen. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Til styret og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Det er med stor bekymring og uro vi ser at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å utsette sin innføring av Helseplattformen. Kommunedirektørene i de 19 kommunene som har tatt i bruk løsningen mener en utsettelse vil ha vidtrekkende og alvorlige konsekvenser, og ber innstendig om at styret i Helse Midt-Norge opprettholder opprinnelig innføringsplan.

Det var Helse Midt-Norge som i sin tid initierte tanken om en felles journal, og kommunene ble invitert inn i samarbeidet om å realisere visjonen om «Én innbygger - én journal». Det er nå 19 kommuner som har tatt i bruk Helseplattformen, og flere kommuner har gjort vedtak om å innføre. Nå bor 75 prosent av innbyggerne i midtnorske kommuner som har innført eller har besluttet innføring av Helseplattformen.

Vi frykter at en utsettelse av innføring ved sykehusene i Møre og Romsdal kan få følgekonsekvenser ved at kommuner «hopper av» på grunn av usikkerheten som oppstår. Dermed vil hele prosjektet være i fare for å stoppe helt opp. For de kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen vil samhandlingsgevinstene forsinkes og i verste fall utebli. Bedre og sikrere samhandling mellom sykehus og kommune til beste for pasientene er nettopp en av hovedgrunnene til at vi innfører Helseplattformen. En utsatt innføring vil også komme parallelt med den sterke veksten i antall eldre. Det eneste forsvarlige vil være at vi har Helseplattformen på plass så raskt som mulig.

Konsekvensene for innbyggerne i regionen vil bli store ved en utsettelse. På grunn av de høye kostnadene ved en utsettelse, vil sykehustilbudet i regionen bli kraftig svekket, og det vil uten tvil gi et større press på kommunale helse- og omsorgstjenester. En utsettelse vil påføre helsetjenestene millioner i ekstra kostnader som ellers ville vært brukt på tilbudet til pasientene. Nå kan vi ende opp med å bruke millioner på å drifte og oppdatere gamle systemer som for lengst burde vært skrotet til fordel for fremtidens system - Helseplattformen.

Det er riktig at Helseplattformen har, og kommer til å ha, noen utfordringer i tiden som kommer. Det er helt vanlig ved innføring av både små og store digitale løsninger. Mangler og ev feil rettes og forbedres hele tiden, og journalen blir bedre og bedre. Viktigst av alt - Helseplattformen er ikke farlig, den er tvert i mot tryggere enn de gamle journalsystemene. I motsetning til de gamle systemene som drives på dispensasjon, innfrir Helseplattformen kravene til slike journalsystemer. Selv om man har opplevd at henvisninger og andre meldinger ikke har havnet på riktig sted, er dette problemer som løses fortløpende. En utsettelse av HP i Møre og Romsdal vil ikke være med på å sette fart på videreutvikling og forbedring av systemet, men tvert imot være til hinder for å gjøre HP enda bedre for alle - både for ansatte og innbyggere, fordi pengene må brukes på helt andre ting.

Vi erkjenner bekymringene knyttet til å følge innføringsplanen, men det er gode tiltak for å redusere og unngå denne risikoen. Vi vurderer at risikoen ved å utsette er langt større og mye dyrere. Det vil svekke helsetilbudet i regionen, og i tillegg må vi bruke penger på gamle systemer som ikke gir oss noen verdi.

Vi mener at en utsettelse i Helse Møre og Romsdal vil eskalere en motstand som i hovedsak er blant personell som ikke kjenner de reelle alternativene. Mer enn 30. 000 helsepersonell bruker Helseplattformen hver dag, det er ingen økt trussel for pasientsikkerheten. Det er ingen tvil om at en utsettelse i Møre og Romsdal også vil føre til en ytterligere utsettelse i Helse Nord-Trøndelag. I stedet for at regionen vil være godt rustet for framtida, vil vi stå i en situasjon hvor sykehusene og kommunene har mistet kontroll på utviklingen og kostnadene.

Kommunenes kostnader og ressursinnsats er ikke hensyntatt i de vurderingene som er gjort i forbindelse med forslag om utsettelse. Det er uforsvarlig å foreslå, og ikke minst ta en beslutning om utsettelse uten å ha kartlagt disse konsekvensene.

Kommunedirektørene mener at det foreligger en uforsvarlig risiko ved utsettelse, og har en tydelig forventning til at styret i HMN står ved den framdriftsplanen som tidligere er besluttet av Helseplattformen og HMN, og som er tilsluttet av kommunene.

Dato 11.12.23 

Fra kommunedirektørene i de 18 kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen.

Arne Ingebrigtsen, Kristiansund
Per Sverre Ersvik, Hustadvika
Marianne Aasen, Molde
Rune Fromreide Sommer, Rauma
Kristian Skålhavn, Vestnes
Bjørn Inge Ruset, Fjord
Mons Otnes, Rindal
Bente Glomset, Sula
Jon Steven Hasseldal, Ålesund
Sissel Rånes Braseth, Åfjord
Kjetil Mjøsund, Indre Fosen
Marit Ervik Knutshaug, Ørland
Aagoth Johanne Moe, Holtålen
Marit Gilleberg, Os
Kjersti Forbord Jensås, Røros
Peter Ardon, Levanger
Geir Olav Jensen, Verdal
Morten Wolden, Trondheim

Powered by Labrador CMS