Fjell-Ljom mener:

Ikke noe vi eier, men noe vi har

17. maitoget 2023 på Røros.

«Frihet er ikke noe vi eier. Frihet er noe vi har. Den merkes kanskje aller best når den er borte.»

Det er historiene som binder oss sammen i et fellesskap. Det er viktig å huske i feiringa av nasjonaldagen.

På et videomøte med representanter fra kommunen, reiselivet og Rørosmartnan sa statsministeren nylig at Rørosmartnan og verdensarven er et nasjonalt ansvar og anliggende, og at Røros er norgeshistorie. 

Statsministeren beskrev martnan som en helt spesiell historisk tradisjon, også fordi den går fra ei tid der nordmenn fryktet svenskene til vi dag feirer martna sammen med våre naboer i øst.

– I vårt Europa er det jammen ikke noen dårlig fortelling, sa statsministeren med en tydelig henvisning til at det er krig ikke langt unna oss.

Noen dager tidligere la veteraner og ordfører ned krans ved minneplata over rørosinger som falt i kampen for Norges frihet under andre verdenskrig. Noen av dem ble drept i kamp, én ble henrettet som hevn, og ei frøs i hjel i forsøket på å komme seg til Sverige.

I sin tale sa ordfører Isak V. Busch at framtida er usikker fordi det er uro rundt oss. Ordføreren var svært tydelig i sin tale.

– Krigen er på trappa vår, og vi vet ikke hva framtida vil bringe.

Lederen av den lokale veteranforeninga, Bjørn Magnar Aunmo, sa at markeringa av 8. mai er viktig fordi vi ikke må ta for gitt den friheten andre har kjempet for. Han poengterte viktigheten av at særlig ungdommen kjenner historia. 

– Vi må ikke glemme, oppfordret han.

Der andre land har militærparader på nasjonaldagen, feirer Norge med barnetog, flagg, korpsmusikk og hurrarop. Det er bra. Men vi må ikke glemme at friheten ikke kommer av seg selv.

I dag er vi allierte med svenskene vi tidligere fryktet. Med Rørosmartnan som statsstøttet nasjonsfortelling er en viktig del av vår lokale historie og identitet tydeligere sikret for framtida. Det trengs, og det kan bidra til at mer av historia vår blir bevart.

Kort etter at Ukraina ble angrepet av en aggressiv nabo, delte Forsvaret følgende budskap:

«Frihet er ikke noe vi eier. Frihet er noe vi har. Den merkes kanskje aller best når den er borte.» 

Gratulerer med 17. mai.

Powered by Labrador CMS