200.000 til språktiltak

STØTTE: Skuvlen mænngan og gïeletjïehpije får støtte fra Sametingsrådet. – Det er gledelig å kunne støtte en slik språkarena, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsrådet har bevilget 200 000 kroner til Røros kommune til språkarenaene «Skuvlen mænngan» og «gïeletjïehpije».

Publisert

Det kommer fram i en pressemelding fra Sametinget. 

Skuvlen mænngan er et språkstimuleringsprosjekt som er tilpasset elever i 1.-4. trinn, og som skal bidra til å styrke og øke bruken av sørsamisk som hverdagsspråk i skolefritidsordninga (SFO) gjennom språkinnlæringsmodellen gïeletjiehpije. 

En gïeletjiehpije er en språkstimulator som jobber tett med barna, med ulike temaer og aktiviteter på samisk.

Røros kommune har siden skoleåret 2020/2021 til i dag utviklet og gjennomført prosjektet Skuvlen mænngan, og Røros kommune ser behov for at tilbudet videreføres og videreutvikles.

– Det er viktig å ha språkarenaer for barn og unge, også utenfor ordinær skoletid. En språkarena knyttet til skolefritidsordningen er en god språkarena, hvor barn er samlet etter skoletid til lek og læring. Slike arenaer er med på å støtte opp under språkbruk og det gir språket en større verdi. Det er gledelig å kunne støtte en slik språkarena, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Røros kommune peker på viktigheten av å ha tilstrekkelig med kvalifiserte ressurspersoner med sørsamisk språk- og kulturkompetanse. Mikkelsen sier at ressurspersoner er den største forutsetning for å lykkes i språkopplæringa. 

– Sametinget ser det derfor som viktig å rekruttere samiskspråklige som kan realisere språkarenaer for barn. Utdanning og styrking av samisk språk er et viktig mål for Sametinget, og i Sametingets egen språkstrategi Giellalokten er språktiltak for barn og unge et eget innsatsområde, hvor god språkopplæring står sentralt.

Tilskuddet på 200.000 kroner gis fra tilskuddsordningen Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område.

Powered by Labrador CMS