Klart språk i Røros kommune?

Portrett av engasjert Reidun Roland med formanende pekefinger
KLARSPRÅK: Reidun Roland mener Røros kommune ikke retter seg etter språkloven i dette leserbrevet stilet som et åpent brev til kommunedirektøren.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I kommunens planstrategi for 2024–2027 ber kommunen om innspill på blant annet om rørossamfunnet er åpent og inkluderende. 

For meg er det uklart hva kommunen mener med at rørossamfunnet skal være åpent og inkluderende samtidig som rådhuset og teknisk enhet holder fysisk stengt for alle.

Selv servicekontoret er stengt på tirsdager. Det er kun åpent for de som har en avtale med saksbehandler fra teknisk, ellers er servicekontoret kun åpent på mandag, onsdag, torsdag og fredag mellom klokka 10 og klokka 14. I resten av arbeidstiden på disse fire arbeidsdagene er det stengt.

I tillegg vet jeg at mange er fortvilet over at avtalte, muntlige tilbakemeldinger på spørsmål uteblir og at lovpålagte skriftlige tilbakemeldinger sjelden eller aldri kommer innen fastsatte frister.

Kommunens servicekontor fremstår mer som en skranke (hinder) enn service. Folk flest forventer at et servicekontor holder fysisk åpent alle virkedager i arbeidstiden.

Derfor forventer vi et åpent servicekontor hvor alle de som trenger noen å snakke med ansikt til ansikt, kan komme innom.

Service er et innholdsrikt ord, men uansett hvordan vi snur og vender på det, så skal alle serviceorganisasjoner legge alt til rette for alle på best mulig måte – ikke minst en kommune.

En kommune skal tjene alle sine innbyggere fra 0 til 100 år i alle livets faser og bør derfor være ekstra oppmerksom på hvordan ordet forståes av vanlige folk.

Videre, hva legger kommunen i utsagnet «Kommunen skal forebygge utenforskap?»

Det ville være en god begynnelse for kommunen å starte med seg selv: Vær inkluderende og åpne opp igjen rådhuskvartalet!

Dette burde kanskje være en prioritert oppgave for koordinator for folkehelse og inkludering .

Det neste bør være at NAV igjen har åpent i arbeidstiden alle virkedager i uken.

Dette er også kommunens ansvar i og med at kommunens sosialkontor nå inngår i NAV. Her kan det være mange innbyggere som ikke har eller kan bruke digitale verktøy

Jeg foreslår at Røros kommune starter opp med disse enkle tiltakene, slik at noen av kommunens mange «paradeord og -uttrykk» gir mening og stemmer med virkeligheten.

Jeg sender dette som åpent leserbrev, fordi jeg vil spare kommunen bryet med å bruke tid på å gi meg svar. Slik gir jeg kommunen ekstra mulighet med spart tid og energi på et svar, pluss spart tid som går med til å låse opp og igjen. Denne tiden kan nå brukes til å få åpnet opp Rådhuskvartalet og servicekontoret.

Dette understreker jeg fordi det går ekstra tid, også for de som har timeavtale, som må stå utenfor, «på nåde» og vente til det blir låst opp.

Reidun Roland

Innbygger i Røros kommune

Powered by Labrador CMS