Direkte fredag klokka 09.00:

Følg kommunestyremøtet her

Over følger du kommunestyretmøtet i Røros direkte fra klokka 09.00. Under finner du saklista.

Publisert
Saksnr. Sakstittel
PS-026/24Godkjenning av innkalling og saksliste
PS-027/24Orienteringssak kommunestyret 25.04.2024
PS-028/24Oppfølging politiske vedtak i kommunestyret høst 2023
PS-029/24Endelig behandling - Detaljregulering for Fruvollen planid 20210007
PS-030/24Boplikt i Røros kommune
PS-031/24Lokal forskrift om hovedmål i Rossen tjïelte- Røros kommune
PS-032/24Lokal forskrift om elevpermisjon i Rossen tjïelte/Røros kommune
PS-033/24Lokal forskrift om skolefritidsordningen (SFO) i Rossen tjïelte/Røros kommune
PS-034/24Lokal forskrift om skoleregler i Rossen tjïelte/Røros kommune
PS-035/24Lokal forskrift om skolerute i Rossen tjïelte- Røros kommune
PS-036/24Ren Røros AS: Innstilling av 1 medlem til valgkomiteen
PS-037/24Røros Kultur og Konferansesenter AS: Valg av 1 medlem til valgkomite og leder for valgkomiteen
PS-038/24Optimus AS: Innstilling av 1 medlem til valgkomiteen og leder for valgkomiteen
PS-039/24Røros Parkering AS: Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomiteen
PS-040/24Verket Røros AS: Innstilling av 1 medlem til valgkomite og leder for valgkomite
PS-041/24Valg til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS
Powered by Labrador CMS