Se opptaket:

Valgperiodens siste kommunestyremøte

Følg det siste kommunestyremøtet i valgperioden 2019-2023 direkte her. Sendinga produseres av FjellTV.

Publisert Sist oppdatert

Saker til behandling:

Røros kommunestyre.

62/23: Endelig behandling av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2030

63/23: Kommunekompasset - utviklingsstrategi 3 2023-2025

64/23: Evaluering av redusert åpningstid og sommerstengt barnehage

65/23: Røros kommune - en god kommune å bo i

66/23: Avklaring om lokal aksept for for utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark

67/23: Plan mot vold i nære relasjoner

68/23: Revidering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2023-2027

69/23: Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret vår 2023

70/23: Spørsmål til ordfører fra Reidun Roland (RL): «Angående fremtidige arbeidsforhold til rus og psykiatri og TFF».

Powered by Labrador CMS