Hør på Volden

VARM VÅR: Han har oversikt over utviklinga på svært mange områder - også været. – Så varm og tidlig vår har vi ikke hatt i Ålen siden 2018, mener han.
VARM VÅR: Han har oversikt over utviklinga på svært mange områder - også været. – Så varm og tidlig vår har vi ikke hatt i Ålen siden 2018, mener han.

3,7 prosent av det totale arealet i Norge er dyrkbar mark. Det er svært lite og det sier noe om hvor karrig naturen i landet vårt er.

Publisert Sist oppdatert

Vi har mye skau og bergknauser, men lite god jord å dyrke mat på. Forsker og bonde Harald Volden fra Ålen peker på viktige poeng i ukas avis når han sier at kommunene og fylkene ikke kan sitte med ansvaret for å ta vare på dyrka marka.

For at matjorda på jordene skal bli skikkelig god tar det et par hundre år. En kommune rekker å gjøre uendelig mange dårlige valg i løpet av den perioden. En del av de dårlige valgene er å bygge ned dyrkamarka, for boliger, butikker eller veg.

Kommunene sitter for tett på lokale særinteresser til at de klarer å se det lange perspektivet når kommunekassa er bunnskrapt og utbyggere står klare med gylne kroner. Da er det for lett å ta kortsiktige avgjørelser, når det her er det lange perspektivet som gjelder. Derfor må staten på banen.

Selv om landbruket i Norge bidrar med bare 1,2 prosent til brutto nasjonalprodukt, er nasjonal matproduksjon avgjørende for matsikkerheten og arbeidsplassene i lokalsamfunnet. I en verdensomspennende krise er det langt ifra sikkert at vi kan importere oss ut av matknipe og tomme mager. Lokalt produsert mat er essensielt.

Selv om vi har et bredt utvalg av lokalmat i våre to kommuner, er det fremdeles ikke godt nok landet sett under ett.

Det bør være landbruks- og matminister Geir Pollestads neste mandat i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvis Pollestad ikke vet hvor han skal starte, foreslår vi at han starter med Volden. Harald Volden. En mann som har stukket fingeren i jorda.

Powered by Labrador CMS