Tilsvar til Røros Senterparti

SVARER PÅ TILTALE: Ordfører Isak V. Busch svarer på kritikken fra Senterpartiet i dette debattinnlegget.

 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Styret i Røros Senterparti har i leserbrevs form påtatt seg rollen som folkeopplyser i forbindelse med kommunens krevende økonomiske situasjon. Det er et godt initiativ, og det er viktig at også befolkningen i Røros får forståelse for hvor krevende situasjonen er. Det vil utvilsomt merkes at tjenestene i kommunen må endres fremover. 

Men når man påtar seg rollen som folkeopplyser, er det viktig å være redelig i det man legger frem.

I innlegget vises det til kommunestyrets behandling av første og andre tertial i 2023. Senterpartiet mener kommuneloven er brutt ved at kommunedirektøren har lagt frem saken på den måten hun har, og at kommunestyret har gjort vedtak i tråd med innstillingen. Når man leser innlegget fra Senterpartiet, kan det fremstå som at de har vært dypt uenig og frustrert over hvordan kommunestyret har behandlet disse sakene. Men det Senterpartiet, bevisst eller ubevisst, unnlater å nevne er at Senterpartiets kommunestyregruppe har stemt likt med både Arbeiderpartiet og SV i disse sakene, med unntak av et forslag fra Høyre i forbindelse med andre tertial 2023 om innkjøp av to brukte kjøretøy. Det ble heller ikke lagt frem endringsforslag fra Senterpartiet i noen av sakene. Alt dette er protokollført, og kan etterprøves. 

Det er både riktig og rettferdig å kritisere det til enhver tid rådende politiske flertall for vedtak som er gjort og ikke gjort. Men det fremstår som litt spesielt med disse eksemplene, når det er et faktum at Senterpartiet ikke har lagt frem et eneste endringsforslag i disse sakene, og i all hovedsak har stemt likt med de som er gjenstand for kritikken.

Det kan synes som at styret i Røros Senterparti har liten oversikt over hvordan Senterpartiets egne kommunestyrerepresentanter har kommet med forslag og avgitt sine stemmer i forbindelse med behandling av omtalte tertialrapporter og regnskap. 

I etterkant av at Senterpartiets innlegg sto på trykk i lokalavisene, har kommunestyret i sitt møte 20. juni behandlet både årsregnskap for 2023 samt første tertial i for 2024. Jeg forventet derfor flere forslag fra Senterpartiet i forbindelse med disse sakene. De kom aldri. 

 

Powered by Labrador CMS