Ordføreren svarer Jens Leo Sevatdal og Ingrid Morgestad:

– Interessant å prøve ut leksefri skole

Isak V. Busch (ordfører, Ap)
Isak V. Busch (ordfører, Ap)
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jens Leo Sevatdal og Ingrid Morgestad tar opp et viktig tema i sitt leserinnlegg i Fjell-Ljom 10. november. Disse engasjerte 6. klassingene tar i sitt innlegg til orde for å få gjort noe med dagens lekse-ordning. Jeg synes de argumenterer godt for sin sak, og hilser initiativet til lekse-debatt velkommen!

Jeg er ganske sikker på at mange voksne også kjenner seg igjen i Sevatdal og Morgestads beskrivelse av at tiden som må settes av til lekser går ut over fritid og andre aktiviteter. Til våren er det 20 år siden jeg selv gikk ut av grunnskolen. Jeg tror nok flere av mine tidligere lærere kan skrive under på at jeg ikke var den flinkeste til å gjøre leksene mine.

Sevatdal og Morgestad viser i sitt innlegg til forskning som har vist at lekser kan medføre både helseproblemer og stress. Det skal vi ta på alvor. Samtidig finnes det forskning som viser at lekser kan ha positiv effekt på elevenes læringsutbytte. Effekten av lekser kan med andre ord sies å være noe omdiskutert.

Samtidig tror jeg ikke det er slik at lærerne gir dere lekser bare for moro skyld. De gjør nok dette for at de ønsker at dere som elever skal lære mest mulig i løpet av de årene dere går på skolen, og jeg vet at de forsøker å tilpasse leksene til alle elevene.

For min del mener jeg det kunne vært interessant å prøve ut leksefri skole. Men jeg tror også det er lærerne som fagfolk som er de beste til å vurdere læringseffekten av lekser for sine elever. Jeg utfordrer derfor lærerne, gjerne gjennom sine organisasjoner, til å dele sine tanker om lekser i dagens skole.

 

Powered by Labrador CMS