Fjell-Ljom mener:

Hva er en vesentlig endring?

I TENKEBOKSEN: Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) og andre politikere må finne ut hva en «vesentlig endring» er i saken med utbyggingen av Fruhaugen.

 

Publisert Sist oppdatert

Denne uka er skjebnesvanger for prosjektet til utbygger Steinar Skjerdingstad. Torsdag skal saken behandles i planutvalgsmøtet, som vedtar en innstilling før den sendes over til kommunestyret. De skal ta den endelige beslutninga om prosjektet den 25. april.

Etter høringsperioden har kommuneadministrasjonen kommet med tre nye forslag til reguleringsplaner for Fruhaugen som politikerne i formannskapet må ta stilling til.

Dette har kommunen fullt ut mulighet til å gjøre i samsvar med plan- og bygningsloven, så lenge det ikke medfører «vesentlige endringer». Er det «vesentlige endringer», må en ny høringsrunde til.

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås anbefaler i sin innstilling det som kalles alternativ fire med 10 boligtomter samt felleshus og 12 minihytter.

Dette er et alternativ som virker nedskalert i forhold til de originale planene som ble sendt ut på høring. Opptil 30 hytter er fjernet fra reguleringsplanen. 

I den politiske prosessen kan planer, der de involverte og medvirkende er blitt enige, bli endret fordi «viktige utenforliggende hensyn» krever det. I de nye planforslagene har man fjernet store deler av hytteutbyggingen fordi det har vært argumentert sterkest mot akkurat den delen.

Hva «vesentlige endringer» og «viktige utenforliggende hensyn» er i dette tilfellet, må politikerne ta stilling til. Først i formannskapet, så i kommunestyret.

De må også ta stilling til den klassiske problemstillinga med utvikling versus bevaring, noe som er ekstra tydelig og personifisert i ei lita bygd.

Tolkningen av hva en «vesentlig endring» er i dette tilfellet kan bli avgjørende både for prosjektet til Steinar Skjerdingstad og den videre utviklingen av Røros som kommune. 

Sier politikerne nei til utbygginga, endrer man kurs og sender et signal om mindre utvikling og mer bevaring. 

Det vil ihvertfall være en vesentlig endring. 

Powered by Labrador CMS