Andre- og førstekandidat for SV i valgdistrikt Sør-Trøndelag, Hilde Danielsen og Lars Haltbrekken. Foto: Privat
Andre- og førstekandidat for SV i valgdistrikt Sør-Trøndelag, Hilde Danielsen og Lars Haltbrekken. Foto: Privat

Økonomisk frihet for de mange fremfor skattelettelser for de få

– SV vil alltid prioritere en sterk velferdsstat som sikrer trygg økonomi, gode velferdsordninger og med det frihet for de mange, foran at noen få rike skal ha friheten til å sylte ned ytterligere millioner i allerede enorme formuer, skriver Lars Haltbrekken og Hilde Danielsen i SV i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyres Anna Konstanse Holan Almli inviterer til skattedebatt og påstår at SV gjennom vår skattepolitikk stempler folk med vanlig inntekt som rikinger. Det er en hinsides påstand fra partiet som har stått i spissen for enorme skattelettelser til de aller rikeste i dette landet.

Det er helt rett at SV foreslår å gi alle som tjener mindre enn 600.000 skatteletter. For de som tjener opp mot 700.000 foreslår vi en årlig skatteøkning på knappe 757 kroner. Hadde vi ment at de som tjener mellom 600.000 og 700.000 var de nye rikingene, hadde vi hadde vi nok sørget for at skatteøkningen hadde vært noe høyere enn et beløp som knapt dekker to dunker billig rødvin. 

SVs skattepolitikk fører til mindre forskjeller mellom folk, ikke større, slik Høyre legger opp til. De som tjener opp mot 700.000 og får en liten skatteøkning fra SV, vil allikevel tjene på vår politikk, kontra Høyre sin. Vi tar ikke inn skattekroner for å plage folk, men for å sikre en rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. Vi bruker de økte skatteinntektene på å sikre en tannhelsereform som gjør at folk med dårlig råd også kan gå til tannlegen. Vi vil ha gratis SFO, billigere barnehage, rimeligere og bedre kollektivtransport samt høyere barnetrygd, for å nevne noe. Dette vil gagne alle, og spesielt de med dårlig råd, og være omfordeling av makt og rikdom i praksis. 

Samtidig som Høyre har gitt Norges aller rikeste milliarder i skatteletter gjennom åtte år, har de gjennomført en rekke usosiale og smålige kutt som har rammet økonomien til vanlige folk hardt. Høyre har kuttet brillestøtten for barn, den økonomiske støtten til arbeidsledige, redusert i barnetillegget for uføre, kuttet i støtten til multihandikappede, uføre og kronisk syke, kuttet i bilordningen for bevegelseshemmede, gjentatte realkutt i folketrygden, som særlig rammer utsatte grupper, fjerning av skolefrukten, fjerning av det øremerkede tilskuddet til kulturelle opplevelser i eldreomsorgen, økt makspris i barnehagen og kuttet i den frie rettshjelpen for å nevne noe. 

Disse smålige kuttene har kommet samtidig med at Høyre-regjeringen har kuttet ni milliarder kroner i formueskatten siden 2013. Argumentasjonen for skattekuttene er at de vil stimulere til økt aktivitet i næringslivet og flere arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten om formueskatt fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU er motsatt. Økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser. Med andre ord har de borgerliges skattekutt kun resultert i økte formuer for de aller rikeste, og ni milliarder mindre som vi kan bruke på skole, barnehager, helsevesen og ordninger for de som trenger det mest. At Høyre prioriterer skattekutt for de rikeste, samtidig som de kutter i støtten til mulithandikappede og fjerner brillestøtten for barn, sier det meste om deres prioriteringer.

 Til sist så kan vi for så vidt være enige med Almli i at det ligger en frihet i å beholde mest mulig av pengene man tjener. Derfor foreslår vi nettopp at alle som tjener mindre enn 600.000 skal få mindre inntektsskatt. Samtidig er høyresidens frihetsbegrep meningsløs for alle de gruppene som får økonomien sin ødelagt av høyresidens prioriteringer og smålige kutt. SV vil alltid prioritere en sterk velferdsstat som sikrer trygg økonomi, gode velferdsordninger og med det frihet for de mange, foran at noen få rike skal ha friheten til å sylte ned ytterligere millioner i allerede enorme formuer.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud. Se alle abonnementer her.

Digital
1 måned

120,-

KJØP

Digital
3 måneder

450,-

KJØP

Komplett
1 år

1500,-

KJØP

Powered by Labrador CMS