Styret i Veilaget Lerdalsveien:

– Lederen i reindrifta var ikke interessert i noe samarbeid

Reinen beiter på innmark utenfor reingjerdet på Glåmos

Styret i Veilaget Lerdalsveien skriver at de ønsker å finne en løsning for å sette opp reingjerde.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Svar på sak i  Fjell-Ljom 28. oktober med leder i Gåebrien Sijte, Inge Even Danielsen.

Veilaget i Lerdalsveien har i flere år jobbet for å prøve å finne en løsning med Gåebrien Sijte, uten å lykkes med dette. Vi er interessert i å finne en løsning som fungerer for alle parter.

Nytt reingjerde – konfliktforebyggende tiltak

Veilaget har over en lengre periode jobbet opp mot Statsforvalteren i Trøndelag, ved rådgiver Simen Olafsen. Og har gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med leder i reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte, om et nytt reingjerde, men det har dessverre vist seg å være vanskelig. Ifølge Olafsen er vi helt avhengige av å ha reindriftsnæringa med oss på søknaden for å kunne søke om midler til nytt gjerde som konfliktforebyggende tiltak. 

Forslaget til veilaget er å sette opp et nytt gjerde lenger opp, slik at reinen holder seg ovenfor bebyggelsen, og ikke har mulighet til verken å spasere gjennom undergangen, eller inn på de bebygde eiendommene. Dette skjer hvert år, og det har vært stort trykk inntil i forrige uke. 

For noen år tilbake jobbet veilaget for å prøve å få til en løsning med elektrisk bom ved undergangen sammen med Bane NOR. Under denne prosessen ble reindrifta kontaktet. Men lederen i reindrifta var ikke interessert i noe samarbeid, og dermed ble det heller ikke noe av det prosjektet.

Stenging av undergang

Det skrives i saken med Danielsen at reindrifta ikke får stenge undergangen. Har reindriftsnæringen noen hjemmel til å «stenge» en vei som er åpen for allmennheten, og som må brukes av nødetatene hvis det blir nødvendig?

Politisk ansvarlig i Fjell-Ljom, Iver W. Lillegjære, er styremedlem i Veilaget Lerdalsveien. Dette er et frivillig og ubetalt verv.

Powered by Labrador CMS