Ekstremværet «Hans»:

Fraråder kjøring langs fylkesvei 30

FRARÅDER KJØRING: Trøndelag fylkeskommune følger ekstra nøye med på fylkesvei 30 i forbindelse med ekstremværet «Hans». Her fra geologisk befaring like nord for Eidet bru etter at mindre steinmasser raste ut tidligere i sommer.

Trøndelag fylkeskommune er i beredskap for eventuelle hendelser på fylkesveinettet i forbindelse med ekstremværet. Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros følges ekstra nøye.

Publisert

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding mandag ettermiddag, like i forkant av den forventede verste perioden av regnværet.

– Det følges spesielt godt med på fylkesveg 30 som går mellom Støren og Røros. Kommer det store mengder nedbør i dette området kan det rase stein ned på vegen. Det er også risiko for utglidning og utvasking av vegbanen på mindre, tilstøtende fylkesveger, skriver fylkeskommunen.

Ekstra ressurser

Per klokka 17.00 er det ikke meldt om værrelaterte hendelser på fylkesveinettet i Trøndelag. Fylkeskommunen har likevel iverksatt ekstra beredskapstiltak.

– For å være forberedt på det som kan komme er det imidlertid satt inn ekstra ressurser i kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Melhus, Røros, Selbu og Tydal. Om stikkrenner går tette og bekkeløp går over sine bredder, vil det rykkes ut med gravemaskiner og andre nødvendige maskiner, skriver de i pressemeldinga.

Fraråder kjøring

Fungerende seksjonsleder for drift og vedlikehold i fylkeskommunen,  Øyvind Bernhard Mæhle, fraråder folk å kjøre mens uværet pågår.

– Det er gitt oppfordringer i Oppdal om ikke å dra noe sted med mindre man har et særskilt behov. Den oppfordringa vil jeg gjenta også for resten av det sørlige Trøndelag, sier han.

Kan stenges på kort varsel

Ett punkt langs fylkesveien er nevnt som spesielt bekymringsverdig.

– Bekkefar ved Almåskroken er vi ekstra bekymra for. Dersom det mettes i overflaten lenger opp i fjellsiden, kan det løsne steiner som kan falle ned på veien.

På strekningen mellom Støren og Røros inngår det to driftskontrakter for fylkesveien med to ulike entreprenører. Disse er nå i løpende dialog med både fylkeskommunen og øvrige relevante instanser.

– Jeg har snakket med byggelederne hos oss som følger opp entreprenørene som har vedlikeholdsansvaret, og de har iverksatt tiltak for å kunne handle raskt dersom situasjoner oppstår. Vi har møter på tvers av instanser fortløpende gjennom dagen og kvelden. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende, forklarer Mæhle.

– Innebærer det også at veien kan bli stengt på deler av strekningen?

– Det kan skje at veier må stenges på kort varsel. Det er som sagt noe av det vi vurderer fortløpende.

Powered by Labrador CMS