Kjenner du noen med demens?

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

I dette leserbrevet informerer Pårørendeskolen om tilbudet de har for de som er pårørende av en med demenssykdom.

Publisert

Det gjør du helt sikkert. Det er i dag over 100.000 mennesker med demens i Norge. I Innlandet er det i underkant av 9.000, og i kommunene Røros, Os og Tolga cirka 250 mennesker med diagnosen. Demenskartet.no viser estimerte tall for i dag og årene fremover, når det gjelder forekomst av demens. Prognoser viser at flere personer vil få sykdommen i årene fremover. Bakgrunn for tallene er basert på norske undersøkelser, deriblant HUNT-undersøkelsen.

Det finnes i dag ingen kur mot demens, tross stor forskningsaktivitet. Demens er en kronisk sykdom som forkorter levealder. Symptomer som glemskhet, forvirring for tid og sted, mistenksomhet, irritabilitet, likegyldighet eller tristhet er ofte vanlig. 

Samtidig som at livet endrer seg for den som har fått sykdommen, vil endringene også påvirke pårørende. Vi vet at for hver person med demens, er det minst én pårørende. Det kan være ektefelle/samboer, sønn, datter, barnebarn eller en god venn.

Pårørendeskolen rettes mot deg som har et familiemedlem eller venn med demenssykdom. Som deltager vil du få økt kunnskap om demens, gode råd når det gjelder kommunikasjon, hjelpemidler og tilbud, lover og rettigheter. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg, med muligheter til å drøfte felles utfordringer og gi støtte til hverandre.

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom kommunene Os, Tolga og Røros, i tillegg til lokal demensforening/helselag. Undervisninga foregår over fem kvelder ved Verjåtunet sykehjem på Os, fra september til oktober.

For påmelding og øvrig informasjon, ta kontakt med servicetorget i din kommune eller leder i Røros og Holtålen demensforening, Målfrid Kvarteig.

Arbeidsgruppa pårørendeskole Os, Tolga, Røros

Powered by Labrador CMS