Nei til fritidsboliger, skuterløyper og vindkraft i uberørt natur

NATURFORKJEMPER: Christian Elgaaen (SV) lover at Røros SV skal stå på naturens side i kommende valgperiode.

SVs ordførerkandidat Christian Elgaaen lister opp partiets prioriteringer innenfor miljø, klima og natur i dette leserbrevet.

Publisert

Det er ingen tid å miste.

De siste dagene har vært preget av alvorlig ekstremvær, og det har vært tørke, ras, skogbranner og hetebølger flere steder denne sommeren. Juli 2023 er målt som den varmeste måneden i verden noen gang. Klimaendringene har en rekke konsekvenser, og det er mange av disse vi nå får oppleve.

Vi må kutte mer klimagassutslipp, og det må skje raskt. SV vil legge til rette for økt bruk av solcelleteknologi på både private og offentlige bygninger i Røros, jobbe for bedre kollektivtilbud, flere gang- og sykkelveier og stille strenge klima- og miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. 

Det er parallelt med dette viktig å sørge for god klimatilpasning gjennom å utbedre det vi allerede har, ta hensyn og gjennomføre tiltak ved planlegging av nye prosjekter, forebygge ras og sikre flomutsatte områder.

Klimaendringene er sammen med arealendringer og inngrep store årsaker til tap av natur og biologisk mangfold. Mange arter mister sine leveområder og det påvirker også bruken av utmarka til beite eller høsting. Verdier som kunne vært bevart i generasjoner vil på denne måten forsvinne.

SV vil at Røros skal være en foregangskommune i forvaltningen av natur, biologisk mangfold og friluftsliv. Vi vil ha på plass en kommunal plan for naturmangfold, innføre arealregnskap, kartlegge hvor vi kan restaurere natur, ikke åpne nye områder for bygging av fritidsboliger og si nei til skuterløyper og vindkraft i uberørt natur.

Det haster å gjøre noe med både klimakrisen og naturkrisen. Vi har ingen tid å miste, og neste valgperiode blir avgjørende. Røros SV vil fortsatt prioritere miljø, klima og natur høyt, for en god framtid for oss alle.


Christian Elgaaen
Varaordfører i Røros og ordførerkandidat for Røros SV

Powered by Labrador CMS