Fjell-Ljom mener:

Du må'kke komme her og komme her

Det begynner å bli vanskelig å holde tellinga på hvor mange ganger vi har blitt presentert for dette hakket i plata:

Hessjøgruva AS har alliert seg med et eksternt selskap med hensikt å få en reell framgang i prosjektet som har som ambisjon kanskje å få realisert et nytt gruveeventyr i Holtålen. Det eksterne selskapet har altså kommet inn, lansert store ambisjoner, og så forsvunnet stille ut døra. Hessjøfeltet ligger fortsatt like brakk.

Derfor er det forståelig å kjenne på en ikke helt uvesentlig grad av skepsis når et helt nystartet selskap med alskens internasjonale forgreininger av ymse slag nå ser ut til å gjøre sin entré.

Det styrker heller ikke tilliten at selskapets ledelse har vært vanskelige å komme i kontakt med.

Med det sagt, så skal man ikke forhåndskonkludere om noen. Skepsis er både naturlig, ofte også sunt, men det er ikke et synonym for forutinntatthet.

Hvis Polar Transition Minerals og dets eiere faktisk er seriøse aktører med gode intensjoner, vil det være å skyte seg selv i foten som lokalsamfunn ikke å la tvilen komme dem til gode i en så tidlig fase.

Men de bør ikke bli overrasket over å bli møtt med mange kritiske spørsmål fra lokalbefolkninga i tida som kommer.

For er det én ting som kjennetegner holtålingen, så er det følgende holdning til fremmede som kommer utabygds fra:

Du må'kke komme her og komme her.

Powered by Labrador CMS