Se i opptak:

Signering av bygdevekstavtale i Haltdalen

I dag signeres bygdevekstavtalen som Holtålen kommune blir en del av. Kommunal- og distriktsminster en kommer til Gammelgården i Haltdalen for å signere avtalen på vegne av staten.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet er bygdevekstavtalene et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale distriktskommunene våre. Avtalene forplikter partene til å samarbeide om felles delmål og tiltak for å styrke regionen fremover. Økt rekruttering av relevant arbeidskraft, økt boligbygging, og bedre mobilitet for innbyggerne er blant delmålene som er satt. 

Fjell-Ljom sender direkte fra signeringen av avtalen, som skjer i Gammmelgården i Haltdalen. Kommunal- og distriktsminister Erling Sande kommer til Gammelgården for å signere avtalen på vegne av staten. I tillegg vil stortingsrepresentant Heidi Greni være til stede under signeringen. Avtalen som signeres i dag, 3. juni, er blant de første av en rekke bygdevekstavtaler som staten vil inngå med distriktskommuner rundt om i landet framover.

Powered by Labrador CMS