– Vi har tro på bolyst framfor boplikt

Kjell Magnus Krog (H). Foto: Cecilie Bergan Stuedal

– At den enkelte har råderett over egen eiendom er for Høyre en selvfølge. Røros Høyre har derfor tatt et klart standpunkt mot boplikt, skriver Kjell Magnus Krog (H). 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er heldigvis liten forskjell i Norge mellom de politiske partier nasjonalt og lokalt, om hva vi ønsker oss av et framtidig samfunn.

Veien dit har vi imidlertid litt forskjellig syn på.

Vi i Høyre har tro på, og tillit til at hver enkelt av oss tar ansvar for egen framtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Eiendomsskatt

Dette er en beskatning hver enkelt kommune har mulighet til å påvirke sjøl. Røros Høyre har programfestet at vi vil fjerne eiendomsskatten på sikt.

Vi vil starte med

- å fryse det nominelle beløp (kronebeløpet) på eiendomsskatt for alle eiendommer inkludert næringseiendommer. 

- fjerne eiendomsskatt for boliger i den antikvariske vernesonen

Vi ønsker det skal være attraktivt å etablere seg i kommunen. Vi vil at de som bor i den antikvariske vernesonen skal få en skattelette som en kompensasjon for de restriksjoner de pålegges. Vi tror en fjerning av eiendomsskatten i den antikvariske sonen vil være et bedre virkemiddel enn boplikt, for å få flere unge og eldre til å etablere seg i sentrum.

Eiendomsskatt er også problematisk fordi egen bolig ikke gir noen inntekt du kan betale skatten med, noe som naturligvis er størst problem for de med lavere inntekter. Du blir skattet av penger du allerede har betalt skatt av, og som du har spart og investert i egen bolig. Vi mener det skal lønne seg å spare.

Boplikt

At den enkelte har råderett over egen eiendom er for Høyre en selvfølge. Røros Høyre har derfor tatt et klart standpunkt mot boplikt. Vi har tro på bolyst framfor bo-plikt for å ha et levende sentrum.

Valgfrihet

At den enkelte tar større ansvar for egen framtid, vil ikke si at de som ikke har den muligheten av forskjellige grunner, ikke skal få hjelp, støtte og ordninger som sikrer de et anstendig liv. 

Men det må være mulighet for større valgfrihet i samfunnet med hensyn til :

- at du ved sykdom fritt må kunne velge behandlingsinstitusjon

- at elevene fritt må kunne velge hvilken videregående skole de ønsker å gå på

- deltidsstillinger/deltidsansatte, selv om heltidsstillinger skal være utgangspunktet

- bruk av private eller offentlige barnehager

- bruk av private eller offentlige sykehjem og andre behandlingsinstitusjoner

- Røros Høyre står for forutsigbarhet, stabilitet og edruelig bruk av dine skattepenger.

Det er Ditt valg – Din stemme – Stem Høyre

 

Kjell Magnus Krog
3. kandidat Røros Høyre

Powered by Labrador CMS