Spør turgåere om hjelp:

– Viktig at du ikke tar direkte på skitten

JERVESKIT: Rovdata håper turfolket kan samle inn og sende prøver av jerveskit og hår i påska.

Rovdata håper turfolket i påska vil bidra i DNA-overvåkinga av jerv i Norge ved å levere inn skit og hår fra jerv til det lokale naturoppsynet.

Publisert

– Vi analyserer innsamlede skit- og hårprøver for DNA, og resultatene brukes til å registrere og overvåke arten i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dyrene, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ha plastpose i sekken

Mange bruker påskehøytida på tur i skog og fjell, og det øker sjansen for å finne spennende spor fra de store rovdyrene. Da ønsker Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO) gjerne å høre fra deg.

Det gjennomføres en årlig innsamling av biologiske prøver fra jerv i hele landet fra 1. januar til 1. juni. SNO samler inn prøver som del av sitt oppdrag, og publikum har også anledning til å bidra i overvåkinga.

Ved å ha en ren plastpose klar i lommen eller sekken, er du klar til å bidra i rovdyrovervåkinga.

– Vi bruker DNA-analyser for å identifisere hvilket individ prøven stammer fra. Resultater fra DNA-analysene publiseres fortløpende i publikumsløsninga Rovbase (www.rovbase.no). Etter at overvåkingssesongen er over anvendes analyseresultatene til å beregne hvor mange jerver det er i landet, forklarer Kindberg.

Ikke ta på skitten

Han presiserer at vi kun ønsker skitprøver som oppdages ved siden av et jervespor. Dette øker sannsynligheten for at bæsjen stammer fra en jerv.

– Når du skal plukke opp en bit av jervebæsjen, så er det viktig at du ikke tar direkte på skitten. Putt hånden ned i posten, plukk opp en bit av skitten og vreng posen rundt prøven, som du ville gjort med en hundeskitt. Knyt igjen. Husk kun én skitprøve per pose, forklarer Kindberg.

Prøven skal deretter oppbevares nedfryst fram mot overlevering til SNO, men hold den atskilt fra matvarer i fryseboksen.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er svært viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned, for da ødelegges DNAet.

Prøven skal leveres til SNO

Alle prøver skal leveres til lokale rovviltkontakter i SNO. Ta kontakt med SNO lokalt for å avtale overlevering. De vil vurdere de innsamlede prøvene, og registrerer aktuelle prøver i Rovbase før prøvematerialet sendes videre til Rovdata.

Før overlevering til SNO er det viktig at du merker prøvene med navn og adresse på prøvefinner, samt informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Denne informasjon kan også ettersendes per telefon eller e-post.

Meld fra om rovdyrobservasjoner

Innsamling av skit og meldinger fra publikum om observasjoner er en viktig del av overvåkinga av de store rovdyrene i Skandinavia. På denne siden er det samlet mye viktig informasjon om hvordan publikum kan bidra i overvåkinga av de store rovdyrene i Norge.

Du kan hele året dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter disse artene, i det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på internett eller app.

Lær mer om rovdyrenes spor og studer sporbilder for hver art på våre nettsider: BrunbjørnGaupe, Jerv og Ulv.

Fakta om overvåkingen av jerv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede prøver (ekskrementer, hår, sekret, urin og vev) fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO utfører også innsamling av prøver i felt, og mottar og oversender prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Prøvene som er samlet inn i Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Analysesvarene fra laboratoriet blir sammenstilt og rapportert i en rapport fra Rovdata.Powered by Labrador CMS