– Argumentene er gode nok og taler for seg selv

STØTTER: Ida Østby støtter de ansatte på Legesenteret.
STØTTER: Ida Østby støtter de ansatte på Legesenteret.

Generelt så er jeg en stor tilhenger av demokrati - jeg tror at når folk får mulighet til å være med å styre sin egen hverdag så gir det eierskap til denne hverdagen, noe som motiverer folk til å gjøre sitt beste.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksta står for skribentens regning.

Nå, av erfaring så vet jeg at arbeiderne på Røros legesenter er ekstremt dyktige mennesker som brenner for arbeidet sitt, men de er nettopp det: Mennesker. Mennesker trenger gode forhold å arbeide under, deriblant nok ressurser til å gjøre arbeidet sitt.

Nå har altså hele legesenteret gått ut og ytret et veldig tydelig ønske om at det nye legesenteret som skal bygges må være større - argumentene er gode nok og taler for seg selv, så jeg anbefaler å lese deres brev om det. Med andre ord så støtter jeg opp om det. 

Naturligvis.

Det er for øvrig flere grunner til at jeg støtter oppropet som ligger utenfor det rent fagtekniske. For, jeg har sett med stor bekymring på utviklingen av hvordan arbeidere i helsevesenet behandles. Helseplattformen er ett av mange eksempler på at demokrati på arbeidsplassen har blitt overkjørt av sentral styring - noe som kun er mulig fordi den sentrale styring vektes tyngre enn arbeiderdemokratiet. 

Dette, da fordi den sentrale styringen i helseforetakene, “skal vite best”. Motivert av å drive sykehus som selskaper så skal de altså effektivisere bort sløsingen som kommer ved å drive sykehus som sykehus - resultatet har vært mindre demokrati på arbeidsplassen og nødvendigvis mindre eierskap til arbeidet. 

Jeg er overbevist om at arbeidsplasser drives best når de har et sterkt demokratisk element. Tross alt så er det jo norske bedrifter og arbeidsplasser med tariffavtaler og sterke fagforeninger som gang på gang utkonkurrerer utenlandske bedrifter drevet på overbevisning om at eierens absolutte monarki er beste styreform. 

Det er derfor mystisk for meg hvorfor vi tror at helsevesenet er forskjellig - som om det å gi arbeiderne i helsevesenet mer demokratisk makt over arbeidsplassen på ett eller annet vis skulle fungere på noen annen måte enn det gjør i resten av arbeidslivet. For, vi ser jo at i resten av arbeidslivet så er det en jevn sannhet at bedrifter med arbeidere motivert av eierskap til arbeidet sitt og av gode arbeidsvilkår, rett og slett jobber bedre. 

Så, la oss på Røros fortsette i fotstegene til de som kom før oss. Fra arbeiderne i gruva til nå - demokratisering av arbeidsplassen har, historisk, vært et grunnprinsipp for å utvikle et samfunn med ambisjon, lidenskap og bærekraft. La oss lytte til arbeiderne ved Røros legesenter, og ta ett viktig steg mot økt demokrati på arbeidsplassen. 

Powered by Labrador CMS