Se opptak:

Kommunestyremøte i Røros

På sakslista står blant annet klage på områdeplan for Røros sentrum, detaljregulering for Skarpsno og fremtidig eierskap og organisering av Rørosmartnan.

Publisert Sist oppdatert

Hele sakslista

14/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

15/24: Planstrategi 2024-2027 – Høringsutkast

16/24: Rollebeskrivelse, representant for barn og unge i plan- og byggesaker

17/24: Detaljregulering for Skarpsno – 2. gangs behandling

18/24: Klage på områdeplan for Røros sentrum fra Frode Sjøvold

19/24: Klage på områdeplan for Røros sentrum fra Øivind Lunde

20/24: Rørosmartnan – Fremtidig eierskap og organisering, lisens- og samarbeidsavtale

21/24: Kontrollutvalgets årsrapport 2023

22/24: Kontrollutvalgets årsplan 2024

23/24: Søknad om alminnelig skjenkebevilling Røros mat og catering AS

24/24: Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv – Jakob Tidemann (Ap)

25/24: Referatsaker til kommunestyret:

  • Brev fra Statsforvalteren i Trøndelag – Stadfestelse av vedtak Mattisvollen
  • Oppnevning av medlem og varamedlem til villreinnemnda for Forollhogna – Røros kommune
  • Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna
  • Brev fra Mattilsynet – Dyrevernnemnda for region midt – avdeling Gauldal
  • Tiltaksstrategier SMIL 2024-2027, Røros og Holtålen
  • Retningslinjer SMIL 2024, Røros og Holtålen
Powered by Labrador CMS