Direkte fra klokka 09.00:

Se kommunestyremøte i fra Holtålen her

Kommunestyret i Holtålen samles til sitt første dagmøte for perioden. På sakslista står blant annet en rekke valg, kvartalsrapport for tredje kvartal samt økning i festeavgifta.

Publisert Sist oppdatert

Sakslista

PS 67/2023: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 68/2023: Reguleringsplan for Storøvlingen hyttefelt - GNR/BNR 302/1 – 1. gangs behandling

PS 69/2023: Oppdatering av reglement for Holtålen kommunestyre, Holtålen formannskap og Holtålen fjernmøter for perioden 2023-2027

PS 70/2023: Valg av valgstyre til stortings- og sametingsvalget 2025 og kommune- og fylkestingsvalget 2027

PS 71/2023: Valg av eierrepresentant til Revisjon Midt-Norge SA 2023-2027

PS 72/2023: Valg til representantskapet i Plankontoret kommunalt oppgavefellesskap 2023-2027

PS 73/2023: Valg til representantskapet IKA Trøndelag IKS 2023-2027

PS 74/2023: Valg til representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 2023-2027

PS 75/2023: Valg til Midt-Norge IUA 2023-2027

PS 76/2023: Valg av eiendomsskattetakstnemnd og klagenemnd eiendomsskatt 2023-2027

PS 77/2023: Valg av medlemmer til Trøndelag Sør - interkommunalt politisk råd (IKPR)

PS 78/2023: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027

PS 79/2023: Valg av fjellstyre i Haltdalen og Ålen for perioden 2023-2027

PS 80/2023: Valt av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer 2023-2027

PS 81/2023: Valg til Gaula og Nea-Nidelva vannområder 2023-2027

PS 82/2023: Interkommunale samarbeidsavtaler - oppdaterte samarbeidsavtaler i henhold til lovverk

PS 83/2023: Forslag til reglement for Administrasjonsutvalget 2024-2028

PS 84/2023: Deltakelse i bærekraftsnettverket i Trøndelag

PS 85/2023: Lovlighetskontroll av kommunestyresak 15/2023 - utvidelse til fem dagers skoleuke for 1.-4. trinn i Holtålen kommune

PS 86/2023: Endring av festeavgiften - 2023

PS 87/2023: Kvartalsrapport tredje kvartal 2023

PS 88/2023: Godkjenning av møteprotokoll

Powered by Labrador CMS