En svekkelse av lokaldemokratiet: – Nå ser vi resultatet av vedtaket i desember

Fjell-Ljom redaksjonen

I ukas «Fjell-Ljom mener» skriver vi om valgets vinnere, tapere og et politisk jordskjelv. 

Publisert

Vel overstått valg. Noen kan juble, andre er ikke fullt så fornøyde med valgresultatet. 

Til tross for valgnederlaget for Arbeiderpartiet på landsplan, med en oppslutning i lokalvalget på 21,5 prosent, beholdt partiet stillinga i Røros og Holtålen med henholdsvis 41,2 og 43,2 prosent av stemmene. Det er nesten nøyaktig samme oppslutning som ved kommunevalget for fire år siden.

Det betyr at partiet fortsatt har en sterk posisjon i vårt område. I Røros kan forklaringa være at velgerne er fornøyde med jobben Isak V. Bush har gjort som ordfører de fire siste åra. Historisk sett har Arbeiderpartiet også stått støtt i Holtålen i mer enn hundre år, illustrert ved at partiets svakeste valgresultat her i et kommunevalg er 37,1 prosent i 2011. I år kan den relativt gode oppslutninga forklares med ønske om skifte av politisk ledelse. 

Verre gikk det for Senterpartiet som i Røros kommune mistet 9,1 prosentpoeng av stemmene og i Holtålen 13,3 prosentpoeng av stemmene fra forrige valg. Om det skyldes misnøye med partiet sentralt eller mer lokale forhold er uvisst. Valgvinneren på Røros er Venstre som med en økning på hele 5,6 prosentpoeng får et ekstra mandat. Mye takket være en profilert og uredd politiker i Per Arne Gjelsvik.

Det største politiske jordskjelvet fikk vi i Holtålen. Der er den store valgvinneren Framtida Holtålen med en økt oppslutning på 16,6 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Likevel blir det ordførerskifte i kommunen etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har inngått et samarbeid som betyr at Jan Arild Sivertsgård (Ap) blir ordfører og Liv Grete Heksem (Sp) varaordfører. Sittende ordfører Arve Hitterdal (FH) vant valget, men tapte ordførerklubba.

For fire år siden inngikk Framtida Holtålen, Pensjonistpartiet og Senterpartiet en avtale som sikret Arve Hitterdal ordførerjobben. Da var Arbeiderpartiet skuffet. Nå har imidlertid Senterpartiet skifta side, og dolker valgvinner Framtida Holtålen i ryggen.

Pensjonistpartiet i Holtålen er også skuffet og ryker ut av kommunestyret med knappest mulig margin. Partiet fikk i år 77 stemmer mot 120 for fire år siden. Olav Halvor Megård har vært en uredd og tydelig politisk stemme, men har slitt med å bygge allianser med andre partier. Han hadde beholdt plassen sin i lokalpolitikken dersom kommunestyret ikke ble slanket fra 15 til 11 representanter. På lederplass har vi tidligere tatt til orde for at reduksjon av antall politikere vil svekke demokratiet. Nå ser vi resultatet av vedtaket i desember. Holtålen står igjen med kun tre partier, og det går mot fire krevende år med Framtida Holtålen i opposisjon.

Powered by Labrador CMS