Se opptak her:

Kommunestyremøte fra Røros

Blant annet boplikt, etablering av grønn industripark og klagebehandling i forbindelse med Djupsjøen hyttegrend står på dagsorden.

Publisert Sist oppdatert

Sakslista

1/24: Arbeidsmøte om planstrategi for perioden 2024-2027

2/24: Interpellasjon Erling Sven Busch:

«Vil ordføreren i samråd med kommunedirektøren sørge for at brev fra Røros kommune tilfredsstiller habilitetsreglene og reglene om god forvaltningsskikk?»

3/24: Regional sertifisering som bærekraftig reisemål

4/24: Boplikt i Røros kommune

5/24: Kommunalt næringsfond: Revidering av vedtekter

6/24: Sentrumsnære industriarealer og etablering av en grønn industripark

7/24: Eierskapsmelding 2022

8/24: Oversikt over kommunal eiendomsportefølje

9/24: Endring områdeplan for Røros sentrum – forberedende klagebehandling

10/24: Klagebehandling: Reguleringsplan for Djupsjøen hyttegrend - avklaring av vedtak

11/24: Etablering av studiesenter Trøndelag Sør

12/24: Valg av representanter til samarbeidsutvalg for skolene og barnehagene for perioden 2023-2027

13/24: Valg av medlemmer til Forollhogna villreinnemnd 2023-2027

Powered by Labrador CMS