Fjell-Ljom mener:

Aksjonærene har hatt 47 år på seg til å endre kravene

VEDTEKTER: Vedtekter for Ren Røros AS, vedtatt i generalforsamling i Ren Røros 21.06.2021

 

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke fikk over 800 aksjonærer i Ren Røros brev med beskjed om at de ikke oppfyller kriteriene for å være medeiere i det lokale energiselskapet. Beskjeden er at de må være strømkunder og være bosatt innenfor konsesjonsområdet, som i all hovedsak er Røros kommune.

Det har naturlig nok fått mange til å reagere. De fleste med frustrasjon. «De vil tvinge oss til å bli strømkunder», «en urimelig og lite taktfull måte av Ren Røros å gå fram på overfor aksjonærene» og «økonomisk apartheid på bostedsadresse» er noen sitater fra kommentarfeltet.

Flere har også tatt til orde for at det må være enklere å endre vedtektene enn å håndheve dem. 

Her er det på sin plass å minne om at aksjonærene er eierne av aksjeselskapet. Som aksjonær har du rett til å stemme på generalforsamlinga og rett til å motta utbytte. Generalforsamlinga er selskapets øverste organ der eierne vedtar selskapets regnskap, velger styre og vedtar endringer i vedtektene.

Vedtektenes krav til eierskap har vært uendra siden 1977. Det er aksjonærene i selskapet som vedtok vedtektene. Det er altså aksjonærene som har pålagt seg sjøl og framtidige generasjoner av eiere hvor de skal bo og hvem de skal kjøpe strøm fra.

Aksjonærene har hatt 47 år på seg til å endre kravene til eierskap dersom de har ønsket det. Fjorårets generalforsamling vedtok derimot at vedtektene skal håndheves.

Ren Røros har opplyst at av 1.800 aksjonærer har rundt 40, altså 2,2 prosent av dem, pleid å møte på generalforsamlingene. Dermed er grunn til å si at de øvrige har forsømt sine plikter som eiere fordi de har sovet i timen.

Da er det ingen grunn til å rette baker for smed eller energiselskap for aksjonær.

Powered by Labrador CMS