Ren Røros-aksjen verdt over 20.000 kroner:

Vil gjøre det lettere å selge

HØY VERDIVURDERING: Aksjene til Ren Røros har en en likningsverdi på 22.917 kroner. – Det er en høy sum, og det er viktig å understreke at det er likningsverdien. Markedsverdien påvirkes av andre faktorer, sier finansdirektør Thu Sandbakken og administrerende direktør Kristian Holm.

Aksjene til Ren Røros har steget kraftig i verdi, men omsettes for for en langt lavere pris. Nå vil selskapet gjøre det lettere å kjøpe og selge aksjer.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med den kommende generalforsamlinga til Ren Røros er det er blitt kjent at selskapet nå vil håndheve vedtektene for eierskap. I praksis betyr det at du må være folkeregistrert i selskapets konsesjonsområde og ha strømabonnement fra Ren Røros for å kunne være aksjonær i selskapet.

Nytt system for kjøp og salg

Samtidig ønsker Ren Røros å gjøre det enklere å omsette aksjene. 

– Generalforsamlinga har etterspurt en løsning for å omsette aksjer. Vi har ikke hatt noe system for dette før, og Ren Røros har vært et mellomledd mellom kjøper og selger. Det ønsker vi ikke å være. Omsetning av aksjer er noe som bør foregå mellom kjøper og selger og som styret skal godkjenne.

Det sier administrerende direktør Kristian Holm. Nå inngår Ren Røros samarbeid med plattformen Dealflow for kjøp og salg av selskapets aksjer.

– Jeg hadde håpet at plattformen ville være enklere å bruke, for ved første øyekast kan den virke overveldende, men folk må ikke la seg avskrekke. På våre egne hjemmesider forklarer vi hvordan den fungerer. Folk kan også ringe oss, så hjelper vi til, sier Holm.

Vil gi til lag og organisasjoner

Ifølge ham er det omkring 800 aksjonærer som ikke oppfyller kravene til eierskap. Dermed er det mange aksjer som snart kan komme i spill.

– Vi vet også at det er mange av aksjonærene som ønsker å gi bort aksjene til et lag eller ei forening, for på den måten å bidra positivt til lokalsamfunnet. Det er også fullt mulig og noe vi håper flere benytter seg av, og gir du bort aksjer i gave, settes prisen til kroner null, opplyser Holm. Ved donasjon oppfordrer vi eventuelle givere til å ta kontakt med oss direkte, da det er mulig å forenkle en slik prosess noe, opplyser Holm.

Skyhøy verdi på selskapet

De siste årene har aksjene til Ren Røros blitt omsatt for rundt 2.000 kroner. Dette har vært stabilt selv om formuesverdien på aksjene har endret seg.

– På bakgrunn av fjorårets skattemelding, har aksjene en likningsverdi på 22.917,06 kroner.

Det opplyser Thu Sandbakken, finansdirektør i Ren Røros. Etter et godt regnskapsår, er samlet verdi bak aksjene til Ren Røros beregnet til ikke mindre enn 737.952.275 kroner. Fordelt på selskapets aksjer, gir det altså en likningsverdi på nærmere 23.000 per A-aksje, som er eid av privatpersoner og bedrifter.

– Det er en høy sum, og det er viktig å understreke at det er likningsverdien. Markedsverdien påvirkes av andre faktorer, sier Sandbakken.

FINANSDIREKTØREN: Thu Sandbakken er finansdirektør i Ren Røros. Aksjene til Ren Røros har høy verdi, men omsettes for en adskillig lavere pris. – Det virker som om markedsverdien er basert på historiske priser. Tidligere har det vært utbetalt lite utbytte, men dette er noe vi som selskap ønsker å gjøre noe med gjennom utbyttestrategien som generalforsamlinga vedtok i fjor, sier Sandbakken.

Dobling på ett år

Likningsverdi er det samme som formuesverdi, altså den verdien aksjonærene skatter av. Den høye likningsverdien kommer ifølge finansdirektøren først og fremst av at verdien bak aksjene er endret som følge av et godt regnskapsår.

– Det er selskapets bruttoformue, det vil si eiendeler og aksjer hensyntatt gjeld, som ligger til grunn for verdiberegninga, forklarer Sandbakken.

Etter selskapets skattemelding for 2021, hadde aksjene en likningsverdi på cirka 12.000 kroner. Året etter har verdien nesten doblet seg. Likevel har ikke omsetningsverdien i noen særlig grad endret seg.

Vil betale utbytte

– Det virker som om markedsverdien er basert på historiske priser. Tidligere har det vært utbetalt lite utbytte, men dette er noe vi som selskap ønsker å gjøre noe med gjennom utbyttestrategien som generalforsamlinga vedtok i fjor. Det vil si at har vi har en ambisjon å utbetale utbytte til aksjonærene hvert år, presiserer Sandbakken.

– Er det noen fordel for aksjeeierne at likningsverdien er såpass høy når den omsettes for en atskillig lavere pris?

– Det er rimelig å anta at strategien om stabilt utbytte samt den høye likningsverdien, som sier noen om verdien bak aksjene kan påvirke omsetningsverdien. Strategien om stabilt utbytte vil være en verdi for aksjonærene.

Powered by Labrador CMS