Kommunen trekker i nødbremsen:

Utsetter tvangssalg av aksjer og gir marsjordre til styret

AKTIVT EIERSKAP: Røros kommune, her ved ordfører Isak V. Busch (Ap), kommer med endringsforslag til generalforsamlinga i Ren Røros. Ettersom kommunen sitter på aksjemajoriteten, betyr det at forslagene blir vedtatt.

I et brev til styret i Ren Røros kommer Røros kommune med to forslag til generalforsamlinga som vil bidra til å myke opp håndhevinga av vedtektenes krav til eierskap.

Publisert Sist oppdatert

Røros kommune, som er største aksjeeier i Ren Røros, støtter selskapets nylig varslede håndheving av vedtektene. Samtidig varsler kommunen at de vil fremme to forslag på generalforsamlinga for å få bedre oversikt over prosessen og gjøre oppryddinga smidigere. Det ifølge et brev som er sendt til styret i Ren Røros, onsdag 19. juni. Brevet er signert ordfører Isak V. Busch.

 – Det er viktig å understreke styrets plikt til å følge vedtektene. Samtidig har Røros kommune anledning til å moderere deler av prosessen på en slik måte at den sikrer at alle stemmer blir hørt og alle sider belyst, skriver kommunen i brevet. 

– Verdiene skal forbli i regionen 

I brevet, som kommer dagen før generalforsamlinga i selskapet, støtter også kommunen kravet om at aksjeeiere skal være bosatt i Røros.

– Røros kommune mener at verdier som skapes gjennom selskapet Ren Røros AS skal forbli i regionen. 

Ifølge selskapets vedtekter skal aksjeeierne være bosatt i Røros og være strømkunde hos Ren Røros. I brevet kommer kommunen med følgende oppfordring:

– Kommunen oppfordrer aksjeeiere i Ren Røros som ikke oppfyller kravene i vedtektene om eierskap i selskapet, til å vurdere egen situasjon og muligheter for å legge til rette for at eierskapet til aksjene blir i tråd med vedtektene. 

Utsetter tvangssalg

I praksis betyr det at aksjeeiere som vil beholde sine aksjer enten må flytte til Røros og bli strømkunde eller innløse aksjene. Kommunen ønsker imidlertid at selskapet bruker lengre tid på en innløsingsprosess. 

Samtidig varsler kommunen at det vil bli holdt ei ekstraordinær generalforsamling innen midten av november der det kan tas hensyn til innspill fra aksjeeierne. Dermed utsettes den varslede pålagte innløsninga.

– Innløsning eller tvangssalg av aksjene kan ikke gjennomføres før eierne har behandlet dette i den ekstraordinære generalforsamlinga beskrevet i forslagets avsnitt 1, skriver de i et endringsforslag til vedtak før generalforsamlinga.

Også utbetaling av utbytte utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Utvidet stemmerett

Kommunen varsler også at de vil komme med et annet forslag til generalforsamlinga. Det gjelder hvem som har stemmerett. Ifølge vedtektenes punkt 4, har aksjeeiere som ikke har oppfylt vedtektene de siste 12 månedene ikke stemmerett på generalforsamlinga. 

Ifølge vedtektene er det bare aksjeeiere som står oppført i aksjonærboka som har stemmerett. Kommunen tar nå høyde for at aksjeeiere kan være feilaktig oppført i aksjonærboka og fremmer følgende forslag til vedtak:

– Alle som er oppført i aksjonærboka til Ren Røros AS gis full stemmerett under ordinær generalforsamling den 20.6.2024. 

– Modig og riktig av kommunen

FORNUFTIG: Kristian Holm er administrerende direktør i Ren Røros. Han sier forslagene fra kommunen er fornuftige.

Administrerende direktør i Ren Røros, Kristian Holm, sier han er glad for at kommunen har sendt ut brevet i forkant av årets generalforsamling.

– Min personlige mening at dette virker fornuftige som fornuftige endringer. Dette er et modig og riktig innspill fra Røros komme, som majoritetseier, sier han.

Onsdag kveld arrangerer Ren Røros et digitalt møte med aksjonærene der det er mulig å stille spørsmål.

 – Jeg er glad for at alle aksjeeiere, enten de i henhold til vedtektene regnes som rettmessige eller urettmessige, nå får muligheten til å fremme sine synspunkter gjennom ulike fora som dagens møte og på generalforsamlinga i morgen.

Powered by Labrador CMS