– Å ta vare på natur og klima er ingen sektorinteresse

Torfinn Rohde (SV)

– Som kommunepolitikere, næringslivsledere og innbyggere må vi gjøre hva vi kan for å redusere klimagassutslipp, minimere forurensing og hindre tap av natur i vår kommune, skriver Torfinn Rohde (SV)

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et lokalvalg handler om hvordan skal vi få gode liv i kommunen der vi bor. Hvilke personer og partier som skal prioritere kommunens midler og aktiviteter til skoler og barnehager, eldreomsorg, arealforvaltning, næringsutvikling, trafikksikkerhet, idrett, kultur, samferdsel, integrering, med mer. 

I år har sommerens og høstens værrekorder mer enn noen gang vært det nasjonale og globale bakteppet for lokalvalget. Vi mennesker har belastet naturen og klimaet så sterkt at den ikke lenger klarer å ta seg igjen og opprettholde den balansen som har vært der i tusener av år.

Naturen gir oss alt; Lufta vi puster i, vatnet vi drikker, maten vi spiser, inspirasjon til kunst og kultur, energien vi bruker, opplevelser og mye mere.

Å ta vare på natur og klima er ingen sektorinteresse. Det er forutsetningen for alt det andre vi ønsker oss i dag og for kommende generasjoner.

Som kommunepolitikere, næringslivsledere og innbyggere må vi gjøre hva vi kan for å redusere klimagassutslipp, minimere forurensing og hindre tap av natur i vår kommune. Hvert tonn utslipp av CO2 vi kan redusere, hver kvadratmeter natur vi kan spare eller restaurere, og hvert kilo utslipp av forurensing til vassdragene våre teller. 

På Røros har vi mer enn nok å ta tak i. Blant annet:

Stoppe dumping av snø full av skitt, kjemikalier og søppel i vassdrag, natur- og friluftsområder.

Stoppe tungmetallforurensingen til vassdragene våre. 

Etablere en god økonomisk tilskuddsordning for energiøkonomiseringstiltak.

Unngå åpning av nye hyttefelt, men konsentrere bygging til etablerte og regulerte hyttefelt.

Holde natur- og friluftsområdene fri for støy fra motorisert ferdsel sommer som vinter.

Redusere avfallsmengder fra husholdninger og bedrifter.

Etablere gode gjenbruksordninger.

Styrke kollektivtrafikktilbud og redusere bilbruken.

Røros SV garanterer at vi vil prioritere natur, miljø og klima i den kommende kommunestyreperioden. 

Tenk globalt, handle lokalt og gi SV din stemme i kommunevalget. 

Tofinn Rohde

Listekandidat Røros SV

Powered by Labrador CMS