– Det dreier seg om et voksende hytteopprør

Randi Borgos

–Dagens ungdom vil om få år snu ryggen til hyttedrømmen. Andre verdier blir viktigere. Det er oppløftende at vi har politikerne på Røros som forstår situasjonen, som tar ansvar og går imot nedbygging av vår største og viktigste fellesverdi - naturen, skriver Randi Borgos. 

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Saken om hytteutbygging på Fruhaugen har ført til stort engasjement blant lokalbefolkning og politikere, naturvernere og utbyggere. Mange har skrevet leserinnlegg eller ytret seg i kommentarfeltene. Etter hvert kom innleggene til å handle om «det harde debattklimaet». Den vendinga var vel kun en hendig plassert avsporing, en avledning fra det saken egentlig handler om? De virkelig harde oppgjøra har nok foregått innad i enkelte av de politiske partiene. 

Hytteopprør

Motstanden mot etablering av hyttegrender på Fruhaugen og ved Djupsjøen, og klagene på økt trafikkbelastning langs Dalsveien, dreier seg om et voksende hytteopprør. Kommuner som ignorerer motstanden hos lokalbefolkninga, får store konflikter. I Rauland, Vinje og Trysil, der nedbygging av natur har fortsatt i stort omfang og høgt tempo, er det blitt utrivelig både for hyttefolk og fastboende. Varaordføreren i Trysil roper varsko om hyttepolitikken: - Både landskap, naturopplevelser og arter trues, sier hun. I Vinje har hytteopprøret ført til opprettelse av egen tverrpolitisk bygdeliste. 

Ordføreren på Røros har for lengst sagt at vi må bremse hyttebygginga. Han argumenterer bl.a. med at vi heller enn å bygge mer må ta bedre vare på de fritidsbeboerne vi allerede har. 

Generasjonsskille i politikken

Debattene i formannskapet/planutvalget og kommunestyret på Røros viser at det er et generasjonsskille i visse politiske partier. Yngre politikere har kunnskap om natur- og klimasituasjonen og tar ansvar. For det mangler ikke på rapporter og advarsler. Naturvernforbundet, Miljødirektoratet, ulike forskningsinstitusjoner, og også klima- og miljøministeren, advarer mot vårt grådige forbruk av natur. Så nå er det klokt av politikerne på Røros å skru på høreapparatene og lytte til de som sier at vi må bremse. 

«Planlagt utbyggings-areal i Norge»

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig lagt fram rapporten «Planlagt utbyggingsareal i Norge». Kartlegginga viser at norske kommuner har avsatt til sammen 987 km2 til byggeområder for fritidsboliger. Tallet vekker oppsikt! 

Betydelige myrarealer er planlagt nedbygd. Myr binder karbon, bremser klimakrisa og er vårt viktigste naturlige flomvern. Myr er leveområder for en rekke dyr, fugler og planter. Regjeringa jobber nå med et forbud.

Omstilling

Argumentasjonen for fortsatt hyttebygging høres ut som et ekko fra fortida. Hvorfor fortsetter næringslivet å mase om mer av det samme når verden krever omstilling? Kapital bør investeres i framtidsretta prosjekter - på naturens premisser og for fellesskapet. 

Finnes det en nytenkende næringsdrivende med mot til å starte en bedrift basert på gjenbruk av materialer her på Røros? I Norge blir kun 2,4 prosent av materialer som brukes, resirkulert tilbake til økonomien. Samtidig er Norge blant landene som har høyest forbruk av materialer per person. Sirkulær økonomi må igjen bli det gjeldende. 

Fruhaugen

Hyttebygging er båre areal- og materialkrevende og står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Hyttebygging kan aldri bli bærekraftig. Nedbygd natur er tapt natur.

Fruhaugen er beiteområde for husdyr. Det kan ikke være riktig å tillate etablering av fritidsboliger der det drives matproduksjon som bygger på generasjoners slit i fjellandbruket.

Dagens ungdom vil om få år snu ryggen til hyttedrømmen. Andre verdier blir viktigere. Det er oppløftende at vi har politikerne på Røros som forstår situasjonen, som tar ansvar og går imot nedbygging av vår største og viktigste fellesverdi - naturen. 

Randi Borgos

Powered by Labrador CMS