Vår forunderlige fremtreden i verden

FAST: Roar Galaaen

Roar Galaaen skriver om klimakrise og krig i Europa i dette leserbrevet.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Igjen er det krig i Europa og det til tross for at det ikke er lenge siden det raste en verdenskrig her, en krig som også vårt land var en del av. 

Har vi virkelig ikke lært noe som helst, og hvor kommer all denne ondskapen fra? Hvordan har det seg at vi er villige til å ofre livene våre for å oppnå makt over andre land og folk? Hvorfor er vi ikke i stand til å kvitte oss med disse bestialske handlingene, som om vi ikke skulle ha mer enn nok å stri med som jordboere i et gigantisk univers med mange synlige og usynlige farer?

For tiden står vi over for en selvforskylt klimakrise. Heldigvis er vi som de eneste på kloden utstyrt med kognitiv intelligens, og derfor er i stand til å oppdage en slik snikende fare! På verdensbasis er vi derfor nå i ferd med å organisere mottiltak for å forhindre en naturkatastrofe. Ja, selv om middeltemperaturen fremdeles øker år for år, så må vi vel tro at vi på et tidspunkt greier å snu denne trenden? Men det er slettes ikke sikkert for mye kan skje. Får vi det til så er det et bevis på at vi er i stand til å påvirke vår egen skjebne og at vi ikke bli overstyrt av guder eller andre overnaturlige vesener. Og er vi heldige så kan det være begynnelsen på noe nytt som kan komme fremtidige generasjoner til nytte.

En forutsetning for at vi skal lykkes handler om å stå stå sammen og ikke ødelegge for hverandre. Logisk sett er dette en selvfølge, men hele vår historie er et vitnesbyrd om det motsatte, noe dagens kriger i Ukraina og på Gaza er eksempler på. At vi som mennesker er så brutale mot hverandre er ikke til å tro! Ikke bare er det ulogisk, men det strider også mot all sunn fornuft. Og da melder spørsmålet seg om hva som kan være årsaken til at vi allikevel velger å opptre på en slik bestials måte, og ikke minst hva som forårsaker en slik primitiv adferd?

Det mest nærliggende svaret må være at det må ha noe med vårt evolusjonære opphav å gjøre. At vi er utsatt for en form for overstyring som ligger skjult i genmaterialet vårt. Det er nok en mer sannsynlig hypotese enn at det har noe med religiøs gudstro og djevelens ondskap å gjøre.

Powered by Labrador CMS