Gruveprosjekt i Holtålen

Per Arne Gjelsvik skriver at en eventuell framtidig drift i Hessjøgruva har et potensial for betydelig naturpåvirkning i forvaltningsområdet til Røros Fjellstyre og stiller spørsmål om troverdigheten til gruveselskapet som har leterettighetene.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et omstridt gruveselskap

Igjen er det et nytt gruveselskap som skal kartlegge malmforekomster i Hessjøgruva. Slike skifter har skjedd mange ganger. Det nye selskapet, NickelX, ble stiftet så sent som 10.9.2022. Dette gruveselskapet ble i Finansavisen 27.10.2023 omtalt som et «omstridt gruveselskap» som ønsket seg på børsen Euronext Growth i Oslo. Selskapet er datterselskap av Ropa Investments, registrert i Gibraltar. De uttaler ambisiøst at deres målsetting er å bli «Norges ledende batteri- og metallselskap». Da Finansavisen gjorde undersøkelser rundt selskapet i oktober 2023 fant journalisten at styreleder var bosatt i USA. Det var ellers registrert bare ett styremedlem, fra Portugal, og en ansatt som bodde i Mongolia! Finansavisen begrunner betegnelsen «omstridt» med at andre datterselskaper av Ropa Investments, ElementX og Element 92, hadde drevet ulovlig handel med gruvelisenser i Finland. Ropa solgte blant annet ElementX med lisenser og innvilgede reservasjoner til Capella. Dette er ikke tillatt etter finsk minerallovgivning.

Kjøp og salg av rettigheter

Sist høst ble det handlet motsatt vei i Norge: NickelX kjøpte rettighetene til Capella i Holtålen og på Løkken. Ekspert på gruvespørsmål i det finske naturvernverket, Jari Natunen, uttalte at han tidlig mistenkte at ElementX besto av eventyrere og at det dreide seg om skrivebordselskaper som er stasjonert i skatteparadiser. Finnene mener videre at dette er en utenlandsk spekulant som driver forretninger med ulike typer malmleterettigheter. I så fall er forretningsideen å kjøpe lisenser, blåse opp verdien, og senere selge disse med fortjeneste. I Sverige og Finland er salg av lisenser til utenlandske aktører forbudt. I Norge er det tillatt.

Nytt navn

NickelX har allerede skiftet navn. Slike selskaper gjør ofte det. Det nye navnet er Polar Transition Minerals (PTM). Nytilsatt daglig leder Henno Grenness i PTM var fra 2013 daglig leder i det børsnoterte gruveselskapet Intex Resources. Dette selskapet har tidligere hatt navn som Crew Minerals og Mindex og har en belastet fortid blant annet på grunn av konflikter med etniske minoriteter på Filipinene. I 2015 inngikk Intex Resources og en britisk samarbeidspartner, North Atlantic Minerals Ltd., avtale med Hessjøgruva AS, ved styreleder Gudbrand Rognes. Ambisjonen var å komme i gang med leting/drift. Rognes uttrykte da begeistring over å ha inngått avtale med en «tung aktør» i et intervju med Adresseavisen. I 2016 ble styreleder i Intex Resources, Jan Vestrum, tiltalt og dømt til fire års fengsel for korrupsjon. Grenness sluttet i selskapet i etterkant og Hessjøgruvas «tunge aktør» blåste bort. Nå er ringen sluttet på det viset at Grenness er tilbake som daglig leder i et nytt selskap med ambisjoner tilsvarende de som ble presentert i 2015.

Som Rørospolitiker og mangeårig medlem i Røros Fjellstyre er jeg opptatt av denne saken fordi jeg mener den har et potensial for betydelig naturpåvirkning i vårt forvaltningsområde. Jeg er også kjent med at det foreligger omfattende planer om adkomst til Hessjøgruva fra Kongens gruve i Røros.

Jeg og allmennheten trenger svar på følgende spørsmål:

– Hva slags troverdighetssjekk har Hessjøgruva AS og Holtålen kommune gjort av PTM? Den bør være vesentlig mer omfattende enn det som ble gjort i 2015. Dersom det skulle vise seg at avtalepartner er useriøs, slik finske naturvernmyndigheter hevder og Finansavisen mistenker, vil det stempelet også bli satt på den som inngikk avtalen.

– PTM har tydeligvis ingen kapital tilgjengelig, og selskapet er avhengig av godkjent børsnotering og villige investorer. Det er ikke tillitvekkende. Børsklimaet er for tida krevende. Dersom selskapet likevel lykkes med kapitalinnhenting, hvordan kan Hessjøgruva AS sikre seg mot at PTM plutselig selger rettighetene og stikker?

– Gruva ligger i Forollhogna nasjonalpark. Rognes har tidligere opplyst at det ble lagt inn forutsetninger om at mineralressursene skulle kunne utnyttes ved opprettelse av nasjonalparken. Hvilke ekstraordinære miljøkrav må settes ved kartlegging av forekomster og eventuell gruvedrift i nasjonalparken? Hva kreves av kompetansedokumentasjon i dette tilfellet?

– Det er økende oppmerksomhet rundt den norske villreinens livsvilkår. Hvordan vil mineralleting og eventuell gruvedrift være forenelig med god forvaltning av villreinstammen i Forollhogna?

Powered by Labrador CMS