Gauldalsløypa åpner igjen

ÅPNER LØRDAG: Etter en sesong med opphold åpner Gauldalsløypa igjen lørdag 6. januar.
ÅPNER LØRDAG: Etter en sesong med opphold åpner Gauldalsløypa igjen lørdag 6. januar.

Holtålen kommune åpner snøskuter-løypa igjen, tidligere enn planlagt. 

Publisert

 – Lørdag 6. januar 2024 åpner rekerasjonsløypa for snøscooter, Gauldalsløypa, opp igjen.Etter en sesong med opphold er det igjen klart for et etterlengtet tilbud for mange, spesielt den yngre garde, skriver Holtålen kommune i en pressemelding. 

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møtet den 19. desember i fjor en ny forskrift for løypa . I Forskrifta står det at løypa kan åpnes 15. januar. En tidligere åpning kan avtales gjennom dialog med reinbeitedistriktet Gåebrien Sitje.   

Etter en dialog har Holtålen kommune fått lov til å åpne løypa tidligere. 

– Løypetraseen er stort sett den samme som tidligere år. Utgangspunktene for Gauldalsløypa, er parkeringsplassene ved Målåsetre, Flya og ved litj Rena ved kryssing av Graftåsvegen. Løypenettet slutter ved Tydals grense ved Storøvlingen. Der kan en kjøre videre i løypenettet Tydal kommune når Tydal kommune har åpnet sin løype, står det i pressemeldinga. 

Leder i Holtålen snøscooterklubb, Frode Moen og Ordfører i Holtålen kommune, Jan Arild Sivertsgård peker på hvor Gauldalsløypa går.
Leder i Holtålen snøscooterklubb, Frode Moen og Ordfører i Holtålen kommune, Jan Arild Sivertsgård peker på hvor Gauldalsløypa går.

I løypa er det kjøreforbud mellom klokka 23.00 og 08.00. 

Deler av løypa går parallelt med skiløyper. Det er skiltet med nedsatt fartsgrense på slike strekninger. 

– Det oppfordres til å vise spesielt hensyn i denne delen av løypa.

Holtålen snøscooterklubb står for drift og vedlikehold av løypa. 

– Holtålen snøscooterklubb har de årene løypa har vært åpen gjort en meget god jobb, skriver kommunen. 

Scooterlisens/løypeavgift kjøpes gjennom siden scooterlisens.no.

Her kan du lese mer informasjon om Gauldalsløypa.

Powered by Labrador CMS